Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM - Khóa học Kế toán tài chính doanh nghiệp và kế toán thuế | Edu2Review

Khóa học Kế toán tài chính doanh nghiệp và kế toán thuế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

4 tháng

Mục tiêu khóa học

  • Nắm bắt được những kiến thức nền tảng về kế toán tài chính doanh nghiệp và khai báo thuế
  • Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kế toán thuế diễn ra tại doanh nghiệp đang hoạt động
  • Thực hiện được việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
  • Hiểu được các kiến thức mới nhất về các luật thuế. Thực hiện được nghiệp vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng...

Nội dung đào tạo

  1. Nguyên lý kế toán
  2. Kế toán tài chính doanh nghiệp
  3. Báo cáo tài chính
  4. Thực hành khai báo thuế thực tế

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá