Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM - Khóa học Kế toán thực hành thực tế | Edu2Review

Khóa học Kế toán thực hành thực tế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

2 tháng

Giới thiệu khóa học

Đến với khóa học "Kế toán thực hành thực tế" học viên được đào tạo bằng kinh nghiệm thực tế, giảng dạy nhiều năm của giảng viên cùng với bộ chứng từ kế toán trích xuất từ doanh nghiệp thực tế, cập nhật mới thường xuyên có nội dung nghiệp vụ được chọn lọc.

Thông qua thực hành các nghiệp vụ kế toán phát sinh thực tế, trung tâm trang bị thêm cho học viên một số kinh nghiệm quản lý và xử lý nghiệp vụ kế toán ngang tầm với kỹ năng quản lý, kiểm soát và phân tích của một Kế toán trưởng hay một kế toán tổng hợp.

Nội dung khóa học

  • Thực hiện các công việc kế toán phát sinh từ khi doanh nghiệp mới bắt đầu công việc kế toán đến khi làm được các báo cáo tài chính.
  • Thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.
  • Lập báo cáo tài chính theo đúng các chuẩn mực
  • Học trên bộ chứng từ thực tế với những tình huống phát sinh thực tế tại doanh nghiệp, thực hành kỹ năng của một kế toán tổng hợp
  • Mỗi học viên sẽ được sử dụng một bộ chứng từ thực hành thực tế của doanh nghiệp có các nghiệp vụ kế toán phát sinh
  • Được hướng dẫn sử dụng và thực hành kế toán trên phần mềm kế toán để thực hành và nhập dữ liệu các nghiệp vụ kế toán phát sinh
  • Thực hành kết nối phần mềm kế toán với phần mềm khai báo thuế HTKK của cơ quan thuế.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá