Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM - Khóa học Kiểm soát nội bộ | Edu2Review

Khóa học Kiểm soát nội bộ

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

5 buổi

Giới thiệu khóa học

Khóa học kiểm soát nội bộ sẽ giúp chủ doanh nghiệp, ban kiểm soát, ban lãnh đạo doanh nghiệp biết được vai trò quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ, cũng như biết cách xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp để phòng ngừa rủi ro và thất thoát trong doanh nghiệp.

Khóa học kiểm soát nội bộ giúp học viên hệ thống & cập nhật kiến thức cơ bản tới nâng cao, xử lý tốt tình huống thực tế. Giới thiệu báo cáo COSO, gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận, khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO và xây dựng quy trình kiểm soát các chu trình kinh doanh cơ bản.

Mục tiệu khóa học

Cung cấp cho người học những kiến thức chuyên sâu về hệ thống kiểm soát nội bộ, các hoạt động kiểm soát gồm: Kiểm soát các chu trình kinh doanh chủ yếu và nhận diện rủi ro trong doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

  • Tổng quan về kiểm soát nội bộ
  • Gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận
  • Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO
  • Kiểm soát các chu trình kinh doanh chủ yếu

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá