Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM - Khóa học Kiểm toán viên nội bộ | Edu2Review

Khóa học Kiểm toán viên nội bộ

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thời lượng

2 tháng

Nội dung khóa học

  • Tổng quan về kiểm toán nội bộ
  • Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ
  • Thuế dành cho doanh nghiệp.
  • Hệ thống kiểm toán nội bộ.
  • Quy trình kiểm toán nội bộ
  • Bằng chứng kiểm toán nội bộ.
  • Chương trình kiểm toán liên quan đến các hoạt động cụ thể
  • Những thông tin mới nhất về kiểm toán nội bộ thế giới.
  • Thiết kế và kiểm soát hệ thống thông tin.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá