Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM - Khóa học Nghiệp vụ tài chính ngân hàng | Edu2Review

Khóa học Nghiệp vụ tài chính ngân hàng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ tài chính

Thời lượng

4 tháng

Nội dung khóa học

  • Thanh toán quốc tế.
  • Tiền tệ ngân hàng hiện đại.
  • Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng hiện đại.
  • Thị trường chứng khoán.
  • Quản trị tài chính doanh nghiệp .
  • Marketing ngân hàng hiện đại.
  • Thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư.
  • Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối.
  • Nghiệp vụ ngân hàng thương mại.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá