Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM - Khóa học Quản lý nhân sự | Edu2Review

Khóa học Quản lý nhân sự

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

2.5 tháng

Giới thiệu khóa học

Khóa học quản lý nhân sự chuyên nghiệp tại trung tâm, học viên có thể xây dựng và phát triển những kiến thức và kỹ năng bắt đầu từ căn bản đến nâng cao về nghề quản trị nhân sự, giúp học viên sau khi tham gia khóa học lĩnh hội được những kỹ năng và kiến thức cần thiết để có một công việc ổn định và khả năng phát triển sự nghiệp bền vững sau này.

Nội dung khóa học

  • Luật lao động
  • Tuyển dụng nhân sự
  • Xác định nhu cầu và chiến lược nhân sự
  • Bố trí công việc nhân sự và đánh giá nhân sự
  • Đào tạo và phát triển nhân viên
  • Xây dựng và phát triển hệ thống lương, thưởng
  • Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp
  • Tâm lý quản lý và nghệ thuât lãnh đạo – xử lý xung đột.
  • Chế độ bảo hiểm xã hội & bảo hiểm thất nghiệp.

Lợi ích khóa học