Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM - Khóa học Thực hành mô phỏng ngân hàng hiện đại | Edu2Review

Khóa học Thực hành mô phỏng ngân hàng hiện đại

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ Ngân hàng

Thời lượng

2 tháng

Giới thiệu khóa học

Khóa học thực hành mô phỏng ngân hàng hiện đại đào tạo một người mới chỉ được học kế toán ngân hàng, hay nghiệp vụ kế toán, tài chính, ngân hàng trên lý thuyết trở thành người làm việc thành thạo và độc lập các công việc của một kế toán giao dịch và kế toán ngân hàng và xử lý nghiệp vụ như một nhân viên ngân hàng có kinh nghiệm.

Nội dung khóa học

  • Kế toán giao dịch ngân hàng CSR teller
  • Kế toán cho vay Loan CSR
  • Thực nghiệm với ngân hàng mô phỏng hiện đại

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá