Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng Edins - Khóa học Bán hàng Quốc tế và bám sát khách hàng | Edu2Review

Khóa học Bán hàng Quốc tế và bám sát khách hàng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Bán hàng

Thời lượng

6 buổi

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Hiểu được các cách tìm kiếm khách hàng trong KDQT và môi trường kinh doanh trực tuyến

- Tăng cường kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, khả năng tiếp cận, đàm phán, thuyết phục khách hàng

- Sử dụng thành thao tiếng Anh trong bán hàng, thương thảo hợp đồng và các chứng từ liên quan

- Biết cách sử dụng hiệu quả website alibaba.com

- Biết cách chăm sóc khách hàng hiệu quả để khách hàng tiếp tục mua hàng

NỘI DUNG KHÓA HỌC

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Buổi 1


- Môi trường kinh doanh quốc tế và môi trường kinh doanh trực tuyến

- Thương mại điện tử và ứng dụng

- Các cách tìm kiếm khách hàng trong KDQT và môi trường kinh doanh trực tuyến

- Mô phỏng những tình huống thực tiễn về kỹ năng tìm kiếm thông tin khách hàng

Buổi 2


- Xây dựng phương án kinh doanh xuất nhập khẩu trực tuyến

- Kỹ năng giao dịch trực tiếp với đối tác nước ngoài

- Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, đàm phán, thuyết phục khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán

- Công cụ digital marketing trong kinh doanh quốc tế

- Cách thức sử dụng website alibaba.com

Buổi 3+4- Sử dụng thành thao tiếng Anh trong bán hàng, thương thảo hợp đồng và các chứng từ liên quan

- Tiếng anh xuất nhập khẩu sử dụng khi gửi chào hàng, soạn thảo báo giá

- Tiếng anh xuất nhập khẩu sử dụng khi quảng cáo

Buổi 5


- Thanh toán quốc tế trong kinh doanh quốc tế

- Các hình thức thanh toán quốc tế và thực hành

- Các tình huống phát sinh vầ thực tế trong thanh toán quốc tế

Buổi 6


-Tham quan thực tế doanh nghiệp kinh doanh thương mai điện tử

-Tham quan thực tế doanh nghiệp làm về XNK và kinh doanh quốc tế

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng Edins

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá