Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng Edins - Khóa học Gom hàng trong chuỗi cung ứng toàn cầu | Edu2Review

Khóa học Gom hàng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ quản lý kho

Thời lượng

4 buổi

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  • Hiểu được gom hàng là gì?
  • Nắm được trách nhiệm của các bên trong nghiệp vụ gom hàng
  • Tăng cường kỹ năng gom hàng hiệu quả
  • Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong chứng từ gom hàng
  • Biết cách sử dụng hiệu quả website alibaba.com

NỘI DUNG KHÓA HỌC

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Buổi 1


- Tổng quan nghiệp vụ gom hàng

- Quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa

- Chính sách hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Buổi 2


- Trách nhiệm của bên bán, bên mua và người vận chuyển trong nghiệp vụ gom hàng quốc tế

- Quy trình gom hàng

- Lựa chọn phương thức vận chuyển

- Phân loại hàng theo khu vực đất nước

- Xây dựng phương án kinh doanh xuất khẩu

Buổi 3


- Soạn thảo báo giá

- Hoàn thành chứng từ

- Tiếng anh xnk trong xây dựng báo giá

Buổi 4


- Thư tín thương mại quốc tế

- Thanh toán quốc tế

- Thực hành giao dịch thư tín ngoại thương

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng Edins

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá