Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng Edins - Khóa học Gom hàng trong chuỗi cung ứng toàn cầu | Edu2Review

Khóa học Gom hàng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ quản lý kho

Thời lượng

4 buổi

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  • Hiểu được gom hàng là gì?
  • Nắm được trách nhiệm của các bên trong nghiệp vụ gom hàng
  • Tăng cường kỹ năng gom hàng hiệu quả
  • Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong chứng từ gom hàng
  • Biết cách sử dụng hiệu quả website alibaba.com

NỘI DUNG KHÓA HỌC

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Buổi 1


- Tổng quan nghiệp vụ gom hàng

- Quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa

- Chính sách hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Buổi 2


- Trách nhiệm của bên bán, bên mua và người vận chuyển trong nghiệp vụ gom hàng quốc tế

- Quy trình gom hàng

- Lựa chọn phương thức vận chuyển

- Phân loại hàng theo khu vực đất nước

- Xây dựng phương án kinh doanh xuất khẩu

Buổi 3


- Soạn thảo báo giá

- Hoàn thành chứng từ

- Tiếng anh xnk trong xây dựng báo giá

Buổi 4


- Thư tín thương mại quốc tế

- Thanh toán quốc tế

- Thực hành giao dịch thư tín ngoại thương

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng Edins

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá