Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng Edins - Khóa học Quản trị chuỗi cung ứng | Edu2Review

Khóa học Quản trị chuỗi cung ứng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xuất nhập khẩu

Thời lượng

6 buổi

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Giúp người học có được tư duy quản trị mới theo nguyên lý chuỗi cung ứng.

- Giúp người học nắm bắt các mô hình, công cụ, công nghệ quản lý hiện đại được áp dụng trong chuỗi cung ứng.

- Giúp người học có được những thông tin để ra quyết định trong định hướng chiến lược phát triển, thiết kế tổ chức, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

NỘI DUNG KHÓA HỌC


THỜI GIAN ĐÀO TẠO


NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Module 1


Tổng quan về chuỗi cung ứng

- Chuỗi giá trị

- Chuỗi cung ứng : Khái niệm, thành phần của chuỗi cung ứng

Module 2


Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng

- Thiết kế hệ thống mạng lưới phân phối

- Thiết kế hệ thống network trong chuỗi cung ứng

Module 3


Hoạt động của chuỗi cung ứng –Lập kế hoạch và nguồn cung

- Dự báo nhu cầu trong lập kế hoạch

- Định giá sản phẩm

- Quản lý tồn kho

- Nguồn cung ứng

Module 4


Hoạt động chuỗi cung ứng : Sản xuất và phân phối

- Thiết kế sản phẩm

- Điều độ sản xuất

- Quản lý nhà máy trong sản xuất

- Quản lý đơn hàng

- Kế hoạch phân phối

- Thuê ngoài trong chuỗi cung ứng

Module 5.


Công nghệ thông tin (IT) và chuỗi cung ứng

Vai trò của IT trong chuỗi cung ứng

IT và chuỗi cung ứng :

- Trong lập kế hoạch cung ứng

- Trong quản lý kho

- Trong quản lý dự trữ

- Trong vận tải

IT và quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng

Module 6


Đo lường hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng

- Khái quát chung

- Hệ thống chi tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng Edins

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá