Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng Edins - Khóa học Tổng hợp nghiệp vụ Kinh doanh Quốc tế | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Tổng hợp nghiệp vụ Kinh doanh Quốc tế

Học phí 6.500.000 ₫

Chương trình

Trình độ

Xuất nhập khẩu

Thời lượng

5 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  • Có được kiến thức tổng quan thực tế kinh doanh quốc tế và XNK; logistics và chuỗi cung ứng đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử; năm bắt được việc ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh quốc tế
  • Có được kiến thức và kỹ năng về tìm kiếm, đàm phán, bán hàng quốc tế và bám sát khách hàng trong lĩnh vực thương mai điện tử và kinh doanh trực tuyến
  • Có được kiến thức và kỹ năng marketing và SEO trong kinh doanh quốc tế, đặc biệt với hình thức kinh doanh trực tuyến
  • Hiểu được quy trình, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thủ tục khai báo hải quan và cách thức làm việc với Hải Quan

NỘI DUNG KHÓA HỌC

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

GIẢNG VIÊN DỰ KIẾN

Buổi 1


-Tổng quan về kinh doanh quốc tế và XNK,

-Tổng quan về chuỗi cung ứng và logistics trong kinh doanh quốc tế,

-Thương mại điện tử - Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh quốc tế

TS. Nguyễn Thị Vân Hà – Viện trưởng Viện EDINS

Buổi 2


- Kỹ năng tìm kiếm, đàm phán, bán hàng quốc tế và bám sát khách hàng

- Kỹ năng chăm sóc khàng

Chị Đặng Phương Hoa – Trưởng phòng Sales công ty Dolpin Air Service

Buổi 3


- Công cụ digital marketing trong kinh doanh quốc tế

- Sử dụng website alibaba.com

- Marketing chuyên nghiệp, hiệu quả

- Cách sử dụng công cụ SEO

TS.Nguyễn Tiến Minh – Phó trưởng Bộ môn Kinh doanh Quốc tế - Đại học Quốc gia

Buổi 4


- Giới thiệu kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (giao nhận vận tải, thanh toán quốc tế,…đọc các chứng từ vận tải)

- Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan (Phân loại hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, Trị giá hải quan, thuế xuất nhập khẩu, khai hải quan điện tử)

- Cách thức làm việc với Hải quan

Th.S, NCS Đào Thị Cấm – Chuyên gia khai báo Hải quan cao cấp - Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam

Buổi 5


Tham quan thực tế doanh nghiệp kinh doanh thương mai điện tử

Tham quan thực tế doanh nghiệp làm về XNK và kinh doanh quốc tế

VIỆN EDINS