Trung tâm giảng dạy và Đào tạo Kỹ năng sống kết hợp với tư vấn tâm lý và chương trình giáo dục toàn diện Việt education - Khóa học Kỹ năng sống cho trẻ em | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng sống cho trẻ em

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng đời sống

Tổng quan khóa học

Mầm non:

  • Giúp trẻ hình thành nhóm các kỹ năng nhằm đưa hành động vào ý thức trẻ, có ý thức được những gì trẻ cần làm và thực hiện chúng đúng cách.

Tiểu học:

  • Trang bị những kỹ năng giúp HS tự lập trong học tập và các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày;
  • Trang bị những kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong môi trường tự nhiên và xã hội;
  • Hình thành những giá trị sống như sự tự tin, lòng bao dung, những thói quen tốt…

Trung học sở:

  • Trang bị những kỹ năng tự bảo vệ bản thân và bảo vệ sức khỏe vị thành niên thông qua việc nhận biết và phòng tránh các chất gây nghiện, văn hóa phẩm đồi trụy và tệ nạn xã hội;
  • Trang bị những kỹ năng thích ứng trong môi trường sống hiện đại;
  • Trang bị những kỹ năng giao tiếp và học tập.

Trung học phổ thông:

  • Hình thành giá trị sống vào tình yêu thương và công việc;
  • Trang bị những kỹ năng nhằm phát triển bản thân, định hướng tương lai và lựa chọn nghề nghiệp.

Lợi ích khóa học