Vietravel Training Center - Khóa học Đặt chỗ trên hệ thống SABRE | Edu2Review

Khóa học Đặt chỗ trên hệ thống SABRE

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ khác

Mục tiêu khóa học

Chuyên đề "Hệ thống đặt chỗ SABRE" là một khóa học ngắn ngày với tính chuyên môn cao tập trung vào việc đặt giữ chỗ vé máy bay và tính giá, xuất vé trên hệ thống Sabre.

Nội dung chính khóa học

  1. Hiển thị tình trạng chỗ và Đặt giữ chỗ
  2. Tra giá cước và xuất vé
  3. Quản lý Inventory
  4. Các mức độ truy cập vào hệ thống
  5. Queuing.
  6. Hồ sơ đặt chỗ hành khách

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Vietravel Training Center

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá