Vietravel Training Center - Khóa học Hướng dẫn du lịch (cấp thẻ) | Edu2Review

Khóa học Hướng dẫn du lịch (cấp thẻ)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hướng dẫn viên du lịch

Thời lượng

2 tháng

Đối tượng học viên

Học viên đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên (HDV nội địa) và tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (HDV quốc tế). Độ tuổi từ 18 tuổi trở lên.

Mục tiêu đào tạo

  • Đào tạo chuyên sâu các kiến thức về lịch sử, địa lý và văn hóa các vùng miền
  • Khả năng xử lý tình huống, các kỹ năng mềm và kiến thức cần thiết của một người hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp
  • Cơ hội thực tập và làm việc tại Vietravel
  • Cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học

Lợi ích khóa học