Xuất nhập khẩu Lê Ánh - Khóa học Khai báo hải quan | Edu2Review

Khóa học Khai báo hải quan

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xuất nhập khẩu

Lộ trình khóa học

Một khóa học sẽ học 11 chuyên đề, chia làm 4 phần:

Phần 1: Pháp luật về hải quan

Phần 2: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Phần 3: Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan

Phần 4: Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Phương pháp giảng dạy

  • Cập nhật thông tư 39/TT-BTC ngày 20/04/2018 Quy định về Thủ tục hải quan
  • 100% giảng viên là cán bộ cao cấp đến từ Tổng cục hải quan
  • Thực hành trên phần mềm chuẩn VNACSS/VCIS
  • Phòng học rộng rãi, điều hòa
  • Miễn phí hệ thống kiến thức trước khi thi chứng chỉ của TCHQ
  • Hỗ trợ thu hồ sơ thi của học viên (nếu học viên có nhu cầu)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Xuất nhập khẩu Lê Ánh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá