Xuất nhập khẩu Lê Ánh - Khóa học Logistics chuyên sâu | Edu2Review

Khóa học Logistics chuyên sâu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xuất nhập khẩu

Thời lượng

10 buổi

Lộ trình khóa học

Buổi 1: Giới thiệu và định hướng vị trí công việc trong Logistics

Buổi 2: Vị trí chuyên viên phát triển kinh doanh trong Logistics

Buổi 3: Chuyên viên phát triển kinh doanh (tiếp)

Buổi 4: Chuyên viên phát triển kinh doanh (tiếp)

Buổi 5: Vị trí chuyên viên dịch vụ khách hàng / chứng từ (CS)

Buổi 6: Chuyên viên dịch vụ khách hàng (tiếp)

Buổi 7: Chuyên viên dịch vụ khách hàng (tiếp)

Buổi 8: Vị trí chuyên viên giao nhận hiện trường

Buổi 9: Chuyên viên giao nhận hiện trường (tiếp)

Buổi 10: Chuyên viên giao nhận hiện trường (tiếp)

Phương pháp giảng dạy

  • 100% giảng viên là chuyên gia xuất nhập khẩu trên 10 năm kinh nghiệm.
  • Đào tạo chuyên sâu theo từng vị trí công việc.
  • Kết nối tuyển dụng – Hỗ trợ việc làm trực tiếp tại lớp học.
  • Công khai toàn bộ thông tin Giảng viên, thông tin phản hồi học viên sau khóa học để, mang đến bức tranh toàn cảnh, chân thực về khóa học xuất nhập khẩu chuyên sâu tại Lê Ánh.
  • Đào tạo đến khi thành thạo, hoàn lại 100% học phí nếu học viên chưa hài lòng về chất lượng khóa học sau 3 buổi học đầu tiên.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Xuất nhập khẩu Lê Ánh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá