Trọn bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp trong xây dựng | Edu2Review
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trọn bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp trong xây dựng

   Trọn bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp trong xây dựng

   Cập nhật lúc 20/08/2020 09:42
   Trang bị vốn tiếng Anh giao tiếp trong xây dựng giúp bạn dễ dàng trao đổi với đồng nghiệp, cấp trên trong môi trường quốc tế, cũng như đến gần hơn với cơ hội thăng tiến.

   Không ít kỹ sư Việt Nam có tay nghề cao, giỏi chuyên môn, nhiều kinh nghiệm nhưng lại gặp rào cản về ngoại ngữ nên đã đánh rơi cơ hội phát triển nghề nghiệp. Vì vậy, trau dồi tiếng Anh là điều cần thiết, đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp trong xây dựng. Dưới đây là một số từ vựng thường dùng trong môi trường làm việc này.

   Bảng xếp hạng
   trung tâm tiếng Anh giao tiếp

   Từ vựng về các loại công cụ

   Muốn thành thạo tiếng Anh giao tiếp trong ngành xây dựng sẽ yêu cầu bạn phải nắm rõ tên các thiết bị cơ bản. Vậy nên việc học các từ vựng liên quan tới thiết bị và học cách phát âm là điều vô cùng cần thiết.

   Từ vựng

   Phiên âm

   Nghĩa

   Vice

   /vaɪs/

   Mỏ cặp

   Hammer

   /ˈhæm.ər/

   Búa

   Wrench

   /rentʃ/

   Cờ lê

   Nail

   /neɪl/

   Đinh

   Bolt

   /bəʊlt/

   Bu lông

   Nut

   /nʌt/

   Con ốc

   Tape

   /teɪp/

   Thước cuộn

   Screwdriver

   /ˈskruːˌdraɪ.vər/

   Tua vít

   Spade

   /speɪd/

   Cái xẻng

   Level

   /ˈlev.əl/

   Ống thăng bằng

   Chainsaw

   /ˈtʃeɪn.sɔː/

   Cái cưa

   Shears

   /ʃɪəz/

   Kéo lớn

   Chisel

   /ˈtʃɪz.əl/

   Cái đục

   pliers

   /ˈplaɪ.əz/

   Cái kìm

   Drill

   /drɪl/

   Máy khoan

   Pickaxe

   /ˈpɪk.æks/

   Búa có đầu nhọn

   Concrete breaker

   /ˈkɒŋ.kriːt/ ˈbreɪ.kər/

   Máy đục bê tông

   Từ vựng tiếng Anh về các phương tiện vận tải trong xây dựng

   Xe được sử dụng trong ngành xây dựng có rất nhiều loại với các chức năng rất khác nhau, có loại chuyên dùng để cán, múc nguyên vật liệu hoặc cẩu nguyên vật liệu…

   Từ vựng

   Phiên âm

   Nghĩa

   Tractor

   /ˈtræk.tər/

   Máy kéo

   Cement mixer

   /sɪˈment/ mɪk.sər/

   Xe trộn bê tông

   Excavator

   /ˈek.skəveɪ.tər/

   Mấy xúc

   Grader

   / -ɡreɪ.dər/

   Máy san

   Dump truck

   /ˈdʌmp/ ˌtrʌk/

   Xe ben

   Tow truck

   /ˈtoʊ/ ˌtrʌk/

   Xe tải kéo

   Tractor-trailer

   /ˌtræk.tɚ/ ˈtreɪ.lɚ/

   Xe moóc kéo

   Forklift

   /ˈfɔrkˌlift/

   Xe nâng

   Bulldozer

   /ˈbʊlˌdəʊ.zər/

   Xe ủi đất

   Power-shovel

   /'pauə/ ʃʌvl/

   Xe xúc công suất lớn

   Caterpillar bulldozer

   /ˈkæt.ə.pɪl.ər/ ˈbʊlˌdəʊ.zər/

   Máy ủi đất bánh xích

   Front-loader

   /ˈfrʌnt/ˌləʊd.ər/

   Xe xúc lật trước

   Caterpillar tractor

   /ˈkæt.ə.pɪl.ə/ ˌtræk.tər/

   Xe kéo bánh xích

   Wheelbarrow

   /ˈwiːlˌbær.əʊ/

   Xe đẩy tay

   tiếng Anh giao tiếp trong xây dựng Để có thể giao tiếp thành thạo, bạn cần nắm vững những từ vựng thường dùng (Nguồn: danhsachtop10)

   Từ vựng chuyên môn phổ biến trong ngành xây dựng

   Ngoài các từ vựng tiếng Anh đơn giản về các thiết bị, phương tiện trong ngành xây dựng thì còn rất nhiều từ mang tính chuyên môn sâu mà bạn cần học tập.

   Từ vựng

   Phiên âm

   Nghĩa

   Wind beam

   /wɪnd/ biːm/

   Xà chống gió

   Wet concrete

   /wet/ ˈkɒŋ.kriːt/

   Vữa bê tông dẻo

   Alloy steel

   /ˈæl.ɔɪ stiːl/

   Thép hợp kim

   Anchor sliding

   /ˈæŋ.kər/ ´slaidiη/

   Độ trượt trong mấu neo

   của đầu cốt thép

   Anchorage length

   /ˈæŋ.kər.ɪdʒ/ ˈlɛŋkθ/

   Chiều dài đoạn neo giữ

   của cốt thép

   Angle bar

   /ˈæŋ.ɡəl/ bɑːr/

   Góc bọc thép

   Architectural concrete

   /ˌɑː.kɪˈtek.tʃər.əl /ˈkɒŋ.kriːt/

   Bê tông trang trí

   Area of reinforcement

   /ˈeə.ri.ə/ əv/

   ˌriː.ɪnˈfɔːs.mənt/

   Diện tích cốt thép

   Armoured concrete

   /ˈɑː.məd/ ˈkɒŋ.kriːt/

   Bê tông cốt thép

   Arrangement of reinforcement

   /əˈreɪndʒ.mənt/ əv /

   ˌriː.ɪnˈfɔːs.mənt/

   Bố trí cốt thép

   Assumed load

   /əˈsjuːm/ ləʊd/

   Tải trọng giả định,

   tải trọng tính toán

   Average load

   /ˈæv.ər.ɪdʒ/ ləʊd/

   Tải trọng trung bình

   Axial load

   /ˈæk.si.əl/ ləʊd/

   Tải trọng hướng trục

   Alternate load

   /ˈɒl.tə.neɪt/ ləʊd/

   Tải trọng đổi dấu

   Bearable load

   /ˈbeə.rə.bəl/ ləʊd/

   Tải trọng cho phép

   Balanced load

   /ˈbæl.ənst/ ləʊd/

   Tải trọng đối xứng

   Balancing load

   /ˈbæl.ənsng/ ləʊd/

   Tải trọng cân bằng

   Basic load

   /ˈbeɪ.sɪk/ ləʊd/

   Tải trọng cơ bản

   Apex load

   /ˈeɪ.peks/ ləʊd/

   Tải trọng ở nút (giàn)

   Brake load

   /breɪk/ ləʊd/

   Tải trọng hãm

   Breaking load:

   /breɪkɪng/ ləʊd/

   Tải trọng phá hủy

   Full load

   /fʊl/ ləʊd/

   Tải trọng toàn phần

   Articulated girder

   /ɑːˈtɪk.jə.leɪ.tɪd/ /ˈɡɜː.dər/

   Dầm ghép

   Asphalt concrete

   /ˈæs.fɔːlt/ ˈkɒŋ.kriːt/

   Bê tông atphan

   Ballast concrete

   /ˈbæl.əst/ ˈkɒŋ.kriːt/

   Bê tông đá dăm

   Breeze concrete

   /briːz/ ˈkɒŋ.kriːt/

   Bê tông bụi than cốc

   Fibrous concrete

   /ˈfaɪ.brəs/ ˈkɒŋ.kriːt/

   Bê tông sợi


   Các vị trí công việc thông dụng trong ngành xây dựng

   Từ vựng tiếng Anh về vị trí các công việc trong ngành xây dựng cũng rất quan trọng.

   Từ vựng

   Phiên âm

   Nghĩa

   General contractors

   /ˈdʒen.ər.əl/ kənˈtræk.tərs/

   Nhà thầu chung/

   tổng thầu xây dựng

   Subcontractors

   /ˌsʌb.kənˈtræk.tər/

   Nhà thầu phụ

   Labourer

   /ˈleɪ.bər.ər/

   Lao động phổ thông

   (những người làm trong

   ngành xây dựng hoặc nhà máy)

   Roofer

   /ˈruː.fər/

   Thợ lợp nhà

   Crane operator

   /kreɪn/ˈɒp.ər.eɪ.tər/

   Người điều khiển cần cẩu

   Site manager

   /saɪt/ˈmæn.ɪ.dʒər/

   Quản lý công trường

   Site engineer

   /sait/ enʤi’niə/

   Kỹ sư công trường

   Resident architect

   /’rezidənt/ ‘ɑ:kitekt/

   Kiến trúc sư thường trú

   Superintending Officer

   /ˌsuːpərɪnˈtendin/ ‘ɔfisə/

   Nhân viên giám sát

   Quality engineer

   /’kwɔliti/ enʤi’niə/

   Kỹ sư đảm bảo chất lượng

   Structural engineer

   /’strʌktʃərəl/ enʤi’niə/

   Kỹ sư kết cấu

   Chemical engineer

   /’kemikəl/ enʤi’niə/

   Kỹ sư hóa học

   Chief of construction group

   /tʃiːf/ əv/ kənˈstrʌk.ʃən/ ɡruːp/

   Đội trưởng

   Worker

   /’wə:kə/

   Công nhân

   Mate

   /meit/

   Thợ phụ

   Apprentice

   /ə’prentis/

   Người học việc

   Skilled workman

   /skɪld/ ˈwɜːk.mən/

   Thợ lành nghề

   Mason

   /’meisn/

   Thợ hồ

   Bricklayer

   /’brik,leiə/

   Plasterer

   /’plɑ:stərə/

   Thợ trát vữa

   Welder

   /weld/

   Thợ hàn

   Scaffolder

   /’skæfəld/

   Thợ giàn giáo

   Officer in charge of

   safe and hygiene

   /ˈɒf.ɪ.sər/ ɪn/ tʃɑːdʒ/ əv/

   seɪf/ ənd/ ˈhaɪ.dʒiːn/

   Nhân viên phụ trách

   vệ sinh an toàn lao động

   và môi trường

   tiếng Anh giao tiếp trong xây dựng

   Từ vựng tiếng Anh về vị trí các công việc trong ngành xây dựng cũng rất quan trọng (Nguồn: xaydunggiabao)

   Mỗi ngày bạn có thể dành khoảng 30 phút đến 1 giờ để học 5 – 10 từ vựng, rèn luyện tiếng Anh giao tiếp trong xây dựng. Ngoài ra, bạn có thể tìm những hình ảnh tương ứng với các từ vựng về thiết bị, phương tiện trong xây dựng để ghi nhớ dễ dàng và lâu hơn.

   Thường Lạc (Tổng hợp)

   Nguồn ảnh cover: duhocinec


   Có thể bạn quan tâm

   Tiếng anh giao tiếp

   100 câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng hằng ngày bạn nên biết

   06/02/2020

   Bạn tự hỏi học tiếng Anh như thế nào mới có thể giao tiếp lưu loát? Đừng lo lắng, chỉ cần nằm ...

   Học ở đâu tốt?

   Học tiếng Anh cho người đi làm ở đâu tốt tại TP.HCM?

   01/12/2022

   Top những trung tâm Anh ngữ dành cho người đi làm cần cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ...

   Bạn cần biết

   Top những khóa học tiếng Anh giao tiếp online hiệu quả

   07/10/2022

   Khóa học tiếng Anh giao tiếp online được nhiều học viên lựa chọn bởi sự linh hoạt, tiết kiệm thời ...

   Tiếng anh giao tiếp

   Hơn 3 triệu học viên tự tin giao tiếp tiếng Anh cùng Wall Street English như thế nào?

   31/12/2022

   Sau 50 năm phát triển, Wall Street English đã đồng hành cùng hơn 3 triệu học viên đến từ 30 quốc ...