Trung tâm Ngoại ngữ tại Thái Bình | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ tại Thái Bình

Danh sách trung tâm ngoại ngữ uy tín, chất lượng tại Thái Bình. Tham khảo những đánh giá trực tiếp để đưa ra lựa chọn nơi học tốt nhất!

8 Kết quả.

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu
8.8
Rất tốt 55 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em, IELTS

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 21 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em, IELTS

Có tất cả 21 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Popodoo Smart
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm tiếng Anh Thái Bình Rice English
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Các khóa học khác Business English

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Các khóa học khác Business English

Có tất cả 2 khóa học


Trung tâm tiếng Hàn Kokono
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Lucky
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, IELTS, TOEIC

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, IELTS, TOEIC

Có tất cả 8 khóa học


Trung Tâm Ngoại Ngữ Thái Bình Better English
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Polo
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOEIC, IELTS

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOEIC, IELTS

Có tất cả 8 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Sunkids
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 3 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm