Trung tâm Ngoại ngữ | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ

Danh sách trung tâm ngoại ngữ uy tín, chất lượng. Tham khảo những đánh giá trực tiếp để đưa ra lựa chọn nơi học tốt nhất!

1064 Kết quả.

Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.9
Rất tốt 306 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp Cơ bản

Có 91% học viên khuyên học

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 5 khóa học

Có 91% học viên khuyên học


Trung Tâm Ngoại Ngữ KTDC Group
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 287 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Pre: 1.0 - 3.0, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Pre: 1.0 - 3.0, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có tất cả 7 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Benzen
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.2
Xuất sắc 258 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC

Có 94% học viên khuyên học

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC

Có tất cả 5 khóa học

Có 94% học viên khuyên học


Trung tâm Direct English Saigon
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.6
Xuất sắc 241 đánh giá

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, Các khóa học khác Business English, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, Các khóa học khác Business English, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học


Trung Tâm Mc IELTS
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.1
Xuất sắc 233 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có 92% học viên khuyên học

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Có tất cả 6 khóa học

Có 92% học viên khuyên học


Trung tâm tiếng Anh TOEIC - Speaking Ms. Ngọc
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.6
Tốt 245 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, TOEIC, Các khóa học khác

Có 89% học viên khuyên học

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, TOEIC, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học

Có 89% học viên khuyên học


Chương trình giảng dạy Giao tiếp


Trung tâm tiếng Anh VUS
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 239 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có 80% học viên khuyên học

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có tất cả 6 khóa học

Có 80% học viên khuyên học


Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 212 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có 84% học viên khuyên học

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 11 khóa học

Có 84% học viên khuyên học


Trung Tâm Action English
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.3
Tốt 196 đánh giá

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, TOEIC, Giao tiếp

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, TOEIC, Giao tiếp

Có tất cả 7 khóa học


Trung tâm Anh ngữ LANGMASTER
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.3
Xuất sắc 173 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Học trực tuyến, Giao tiếp

Có 94% học viên khuyên học

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Học trực tuyến, Giao tiếp

Có tất cả 7 khóa học

Có 94% học viên khuyên học


Trung tâm Anh ngữ YOLA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 181 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEFL IBT, Các khóa học khác, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEFL IBT, Các khóa học khác, IELTS

Có tất cả 6 khóa học