Trung tâm tiếng Anh tại Quận Hoàng Mai | Edu2Review

Trung tâm tiếng Anh tại Quận Hoàng Mai

Học tiếng Anh ở đâu tốt nhất Quận Hoàng Mai? Top trung tâm tiếng Anh tại Quận Hoàng Mai chất lượng dựa trên hơn 1000 review từ học viên.

29 Kết quả.

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu
8.8
Rất tốt 55 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOEIC, IELTS

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 21 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOEIC, IELTS

Có tất cả 21 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Trung Tâm Ngoại ngữ RES
6.2
Trung bình 42 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm tiếng Anh Apollo
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.6
Khá 25 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo

Có tất cả 9 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo

Có tất cả 9 khóa học


Anh Ngữ Quốc Tế AMES
7.9
Khá 16 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học


Trường Anh Ngữ Quốc Tế Clever Academy
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.0
Khá 11 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, TOEFL, IELTS

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, TOEFL, IELTS

Có tất cả 3 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ Cleverlearn
7.3
Khá 9 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, TOEFL IBT, IELTS

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, TOEFL IBT, IELTS

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Scots English Australia
7.1
Khá 3 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, Các khóa học khác, Trẻ em

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS, Các khóa học khác, Trẻ em

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Poppy English House
10
Xuất sắc 1 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Có tất cả 2 khóa học


Trung tâm Alisa English
10
Xuất sắc 1 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ Boston Hà Nội
8.0
Tốt 1 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Phát âm, Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Phát âm, Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 3 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ Mamita
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Solar English
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 3 khóa học