Trung tâm tiếng Anh tại Tp. Vinh | Edu2Review

Trung tâm tiếng Anh tại Tp. Vinh

Học tiếng Anh ở đâu tốt nhất Tp. Vinh? Top trung tâm tiếng Anh tại Tp. Vinh chất lượng dựa trên hơn 1000 review từ học viên.

16 Kết quả.

Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 226 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 11 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Trung tâm Anh ngữ Aten
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.3
Tốt 108 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Giao tiếp Phát âm

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Giao tiếp Phát âm

Có tất cả 3 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu
8.8
Rất tốt 55 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOEIC, IELTS

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 21 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOEIC, IELTS

Có tất cả 21 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Anh Ngữ Quốc Tế AMES
7.9
Khá 16 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ Cleverlearn
7.3
Khá 9 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, TOEFL IBT, IELTS

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, TOEFL IBT, IELTS

Có tất cả 4 khóa học


IELTS Planet - Học IELTS online
10.0
Xuất sắc 3 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Advanced: 6.0 - 7.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Advanced: 6.0 - 7.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0

Có tất cả 2 khóa học


Trung tâm Scots English Australia
7.1
Khá 3 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, Các khóa học khác, Trẻ em

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS, Các khóa học khác, Trẻ em

Có tất cả 5 khóa học


Anh Ngữ Quốc Tế ASEM Vietnam
7.6
Khá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, IELTS, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, IELTS, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Popodoo Smart
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học


Chương trình giảng dạy Giao tiếp


Học viện Anh ngữ A plus
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, IELTS, Trẻ em

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, IELTS, Trẻ em

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Vessedu
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 3 khóa học