Trung tâm Tiếng Hàn tại Quận Hải Châu | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Hàn tại Quận Hải Châu

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Hàn uy tín tại Quận Hải Châu. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Hàn tốt nhất!

7 Kết quả.

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, N5, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, N5, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 11 khóa học


Trung Tâm Ngoại Ngữ Parki
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, Luyện thi JLPT, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, Luyện thi JLPT, Tiếng Anh tổng quát


Trung tâm tiếng Hàn Đà Nẵng Hanbee
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 2 cao cấp

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 2 cao cấp

Có tất cả 8 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Big Step
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 2 cao cấp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 2 cao cấp

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm tiếng Hàn Kokono
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 5 khóa học


GE'ED CENTER
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Giao tiếp, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Giao tiếp, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 8 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Eduline
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, Tiếng Anh tổng quát