Aiesec | Edu2Review
Học ở đâu tốt?

Top 10 đơn vị chuyên tài trợ sự kiện dành cho sinh viên

06/02/2020

Xin tài trợ dự án, sự kiện cho sinh viên ở đâu? Làm thế nào tiếp cận danh sách các nhà tài trợ ...

Việc làm

[HCM] AIESEC Chương Trình Thực Tập Doanh Nhân Toàn Cầu

06/02/2020

Bạn là người năng động hướng ngoại? Bạn muốn tìm một nơi thực tập môi trường quốc tế để học hỏi ...

Kiến Thức

AIESEC Career Fair 2015

06/02/2020

Ngày 19/07/2015, các học sinh, sinh viên Đại học đã tham dự ngày hội hướng nghiệp Aiesec Career ...