Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Đại học tại Đồng Nai | Edu2Review
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
📌 Cách để giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Top 1: Học 1 kèm 1 với giáo viên. Nhận ưu đãi 20% ở đây 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Đại học tại Đồng Nai

   Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Đại học tại Đồng Nai tốt nhất? Các ngành quản trị kinh doanh, marketing, du lịch... ở đâu tốt nhất?

   7 Kết quả.
   Kinh doanh quốc tế

   Đại Học Công Nghệ Miền Đông

   8.3
   Tốt 32 đánh giá
   88.4%  học viên khuyên học 85%  hài lòng MT học tập
   88.4%  học viên khuyên học 85%  hài lòng MT học tập

   Kinh doanh quốc tế

   Kinh doanh quốc tế
   4 năm

   Kinh doanh quốc tế

   Kinh doanh quốc tế
   4 năm