Đại Học Công Nghệ Miền Đông | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Đại Học Công Nghệ Miền Đông

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

11 khóa học

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường
4 năm

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư về Quản lý tài nguyên và môi trường có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt, có năng lực chuyên môn về quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và khả năng kiểm soát chất lượng môi trường trên các lĩnh vực tự nhiên, sản xuất và đời sống.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên một hệ thống kiến thức cơ bản về khoa học quản lý tài nguyên môi trường và các kiến thức chuyên sâu về quản lý tài nguyên môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập Quốc tế.

Về kỹ năng

Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có các kỹ năng sau:

 • Kỹ năng chuyên môn: như nhận biết, giải quyết vấn đề, phân tích tình huống, tổng hợp,…
 • Kỹ năng cá nhân: như trình bày, tư duy, sáng tạo, làm việc theo nhóm hoặc độc lập, có khả năng thích ứng và nghiên cứu khoa học,…
 • Kỹ năng quản lý: biết tổ chức, quản lý, giao tiếp, đàm phán và có khả năng lãnh đạo,…

Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư ngành “Quản lý Tài nguyên và Môi trường” có khả năng công tác tại các viện, các cơ quan quản lý kinh tế và khoa học cấp Trung ương đến các cơ quan quản lý chuyên ngành về tài nguyên: Sở tài nguyên và môi trường cấp tỉnh thành và Phòng tài nguyên - môi trường các cấp trong cả nước.

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô
4 năm

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Khối lượng kiến thức: 136 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo kỹ sư công nghệ kỹ thuật ô tô có hiểu biết và thích nghi với môi trường kinh tế - xã hội; biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề gặp phải trong cuộc sống; hiểu biết quy luật vận động khách quan của các sự vật, hiện tường và có quan điểm, lập trường rõ ràng
 • Có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành vững chắc và năng lực thực hành nghề nghiệp để giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành kỹ thuật ô tô. Có khả năng làm việc độc lập, tự học hỏi nâng cao trình độ và sáng tạo. Áp dụng được các công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Vận dụng được các kiến thức đại cương, cơ sở và chuyên ngành để giải quyết các vấn đề về công nghệ động lực và kỹ thuật ô tô.
 • Kiến thức nền tảng về công nghệ động lực, điều khiển, điện tử và hệ thống phụ trợ đối với ô tô ở mức độ hiểu biết và vận dụng
 • Kiến thức về kiểm định, thử nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật ô tô ở mức độ hiểu biết, vận dụng. Có khả năng tiếp cận công nghệ mới
 • Kiến thức về quản lý sản xuất, kinh doanh ô tô và các loại thiết bị động lực hiểu biết và tiếp cận thực tiễn.
 • Tích luỹ đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo.
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên
 • Điểm rèn luyện phải đạt từ loại khá trở lên.
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất.
 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Về kỹ năng

 • Tính toán thiết kế, lắp ráp được trạm bảo hành và sửa chữa ô tô đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đặt ra của thực tiễn sản xuất. Xây dựng được quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa động cơ và hệ thống điện, hệ thống khung gầm, thiết bị nội ngoại thất ô tô
 • Vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng được ô tô và các thiết bị phụ trợ đảm bảo an toàn và đạt yêu cầu kỹ thuật. Lập được biện pháp kỹ thuật và tổ chức quản lý kỹ thuật của từng công đoạn công nghệ động lực và kỹ thuật ô tô đạt được tiêu chí kỹ thuật.
 • Khai thác và sử dụng được thành thạo các phần mền chuyên ngành để phục vụ cho công việc chuyên môn có hiệu quả. Có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh của công nghệ, khả năng tự học trong môi trường làm việc và học tập lâu dài
 • Sử dụng được tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 (tương đương B1 khung năng lực ngoại ngữ chuẩn Châu Âu ) để nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả.
 • Có chứng chỉ tin học văn phòng, tin học ứng dụng đạt trình độ A.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp có khả năng:

 • Làm việc tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ô tô, các cơ sở sửa chữa ô tô.
 • Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng, tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực cơ khí động lực, kỹ thuật ô tô
 • Làm việc ở các cơ quan nghiên cứu, sản xuất có liên quan đến ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và động lực
 • Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về chuyên ngành cơ khí ô tô, động lực ô tô ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu.
 • Giảng viên công nghệ kỹ thuật ô tô tại các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

Quản lý công nghiệp

Quản lý công nghiệp
4 năm

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Quản lý công nghiệp có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe, có khả năng độc lập giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn nhằm đáp ứng và bổ sung nguồn nhân lực cho khu vực Nam Bộ và cả nước.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Vận dụng được các kiến thức đại cương, cơ sở và chuyên ngành để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn
 • Tích luỹ đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo.
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên
 • Điểm rèn luyện phải đạt từ loại khá trở lên.
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất.
 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Về kỹ năng

 • Lập được biện pháp quản lý trong các lĩnh vực như quản lý công nghệ, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý dự án, hệ thống thông tin trong quản lý một cách hiệu quả.
 • Ứng dụng được các nguyên tắc phương pháp quản lý tiên tiến để tổ chức điều hành sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu.
 • Tham gia tư vấn được những vấn đề kỹ thuật quản lý, phát triển sản phẩm trong hệ thống sản xuất công nghiệp.
 • Có khả năng phối hợp tốt với các cán bộ kỹ thuật, công nghệ để quản lý các hoạt động có hiệu quả.
 • Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng trong tính toán, quản lý công nghiệp.
 • Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 (tương đương B1 khung năng lực ngoại ngữ chuẩn châu Âu) để nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn).
 • Có chứng chỉ tin học văn phòng, tin học ứng dụng đạt trình độ A.
 • Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Làm việc tại các phòng Kinh doanh, phòng Kế hoạch, phòng quản trị sản xuất, phòng tiếp thị tại các doanh nghiệp công nghiệp và khu chế xuất.
 • Làm việc tại ban quản lý dự án, bộ phận quản trị điều hành với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành và quản lý.
 • Tham gia giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo về kinh tế - kỹ thuật.

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế
4 năm

Thời gian đào tạo: 03 đến 06 năm

Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp có và sức khỏe tốt, có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng độc lập giải quyết các vấn đề trong các doanh nghiệp với môi trường kinh doanh toàn cầu

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Cung cấp cho người học kiến thức chung về quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên môn về kinh doanh quốc tế: thanh toán quốc tế, hợp đồng kinh doanh quốc tế, tài chính quốc tế, marketing trong môi trường kinh doanh quốc tế, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh quốc tế, luật pháp, các chính sách kinh tế đối ngoại chủ yếu hiện nay, đặc điểm phát triển kinh tế thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa, những vấn đề về hội nhập kinh tế, đầu tư quốc tế tại Việt Nam…
 • Tích luỹ đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo.
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên
 • Điểm rèn luyện phải đạt từ loại khá trở lên.
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất.
 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Về kỹ năng

 • Có kỹ năng phân tích thị trường, ra các quyết định trong kinh doanh quốc tế.
 • Lập được kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, điều khiển và quản lý những hoạt động kinh doanh trong môi trường Quốc tế.
 • Có các kỹ năng nghiệp vụ về kinh doanh quốc tế.
 • Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống trong kinh doanh.
 • Có khả năng tìm kiếm các các cơ hội thị trường trên thế giới
 • Có khả năng nghiên cứu độc lập về vấn đề chuyên môn.
 • Sử dụng được một số công cụ tin học trong hoạt động kinh doanh quốc tế.
 • Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 ( Tương đương B1 khung năng lực ngoại ngữ chuẩn Châu Âu ) để nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
 • Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả.
 • Có chứng chỉ tin học văn phòng, tin học ứng dụng đạt trình độ A.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp Sinh viên có khả năng đảm nhận các vị trí công tác sau:

 • Chuyên viên quản lý phân phối, quản trị thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị đầu tư quốc tế; quản trị hậu cần kinh doanh quốc tế; quản lý bán hàng quốc tế, ngân hàng quốc tế tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Quỹ đầu tư, Quỹ tài chính quốc tế...
 • Đại diện bán hàng quốc tế, marketing, tư vấn kinh doanh quốc tế, giao dịch viên quốc tế...
 • Cán bộ nghiên cứu, hoạch định chính sách tại các cơ quan quản lý nhà nước
 • Cán bộ các văn phòng đại diện thương mại của nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan ngoại giao, cơ quan thương mại của Việt Nam ở nước ngoài
 • Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh.

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng
4 năm

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức: 137 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

Đối tượng tuyển sinh

 • Mọi công dân không hạn chế độ tuổi, đủ điều kiện:
 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • Có đủ sức khỏe học tập
 • Không ở thời kỳ kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, bị truy tố, thi hành án và không vi phạm các quy định khác do Nhà nước ban hành.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân quan hệ công chúng có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có sức khỏe và năng lực giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn, có kỹ năng thực hành tốt, độc lập sáng tạo, kỹ năng tự học và ứng dụng tốt trong sự nghiệp xây dựng đất nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quan hệ công chúng và các kỹ năng chuyên môn, các tri thức về truyền thông, các phương tiện truyền thông và cách sử dụng các phương tiện này trong hoạt động chuyên môn
 • Có khả năng xử lý thông tin, khả năng ngoại ngữ cũng như được trang bị các kỹ năng về chuyên môn chuyên nghiệp để đảm đương một cách hiệu quả các vị trí xã hội đặt ra trong quá trình hội nhập
 • Chú trọng nâng cao năng lực về khả năng tư duy chiến lược và tiếp thu kiến thức mới, cập nhật, khả năng sáng tạo, năng động và dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc khác nhau
 • Có khả năng giao tiếp, tháo vát và làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
 • Được trang bị kiến thức liên ngành và mối liên hệ giữa bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội với ngành quan hệ công chúng
 • Tích luỹ đủ số học phần quy định của chương trình; không còn học phần bị điểm dưới 5;
 • Đạt yêu cầu của khoá luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế
 • Hội đủ các tiêu chuẩn và các điều kiện khác theo quy định của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông.
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất.
 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Về kỹ năng

 • Có kỹ năng xây dựng, duy trì, phát triển quan hệ giữa tổ chức với các nhóm công chúng
 • Tổ chức và và lập kế hoạch truyền thông, quản lý khủng hoảng
 • Kỹ năng viết, biên tập và xuất bản các thông cáo báo chí, các sản phẩm truyền thông khác dưới các loại hình in ấn, phát thanh, truyền hình, mạng điện tử và kỹ năng quan hệ với báo chí
 • Có kỹ năng quản lý và tư vấn xây dựng chiến lược
 • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, có kỹ năng đánh giá hiệu quả các hoạt động thuộc lĩnh vực nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

 • Làm nhân viên PR, nhân viên quảng cáo, tiếp thị, marketing tại các đơn vị, tổ chức trong và ngoài hệ thống tổ chức nhà nước, các loại hình doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Làm phát ngôn viên chuyên nghiệp, làm MC hay chuyên viên tuyên truyền, tổ chức sự kiện cho một tổ chức, doanh nghiệp.
 • Làm phóng viên tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng thông tấn, đài phát thanh, đài truyền hình.
 • Làm cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về PR và truyền thông, làm cán bộ chức năng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc đơn vị tổ chức chính trị - xã hội.

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng
4 năm

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Khối lượng kiến thức: 165 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có liên quan đến công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, đặc biệt là ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực Nam bộ và cả nước

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Vận dụng được các kiến thức đại cương, cơ sở và chuyên ngành để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Tích luỹ đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo.
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên
 • Điểm rèn luyện phải đạt từ loại khá trở lên.
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất.
 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Về kỹ năng

 • Thiết kế được các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Lập được biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công được các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp đạt tiêu chí kỹ thuật.
 • Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng trong tính toán, quản lý ngành xây dựng.
 • Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ đạt bậc 3 (tương đương B1 theo khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu) để nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
 • Có chứng chỉ tin học ứng dụng đạt trình độ A.
 • Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc:

 • Tư vấn, thiết kế tại các đơn vị có chức năng phù hợp trong nước và nước ngoài.
 • Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng, tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 • Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến ngành xây dựng.
 • Giảng viên kỹ thuật xây dựng công trình tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.
 • Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về chuyên ngành xây dựng ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu.

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai
4 năm

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức: 131 tín chỉ (không bao gồm học Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

Đối tượng tuyển sinh

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

Mục tiêu đào tạo

Đề án xây dựng nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học có chuyên môn và kỹ năng về lĩnh vực Quản lý đất đai, được trang bị kiến thức chuyên môn ngành nghề, có kỹ năng thực hành tốt, độc lập sáng tạo, kỹ năng tự học, hội nhập và ứng dụng tốt đáp ứng yêu cầu xã hội.

Yêu thích khoa học, yêu nghề, cầu tiến và không ngừng học tập nâng cao trình độ; năng động và sáng tạo trong giải quyết công việc; hợp tác tốt với đồng nghiệp và cộng đồng trong công việc và cuộc sống.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

Nắm vững kiến thức cơ sở ngành về đất đai, hệ quản trị cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác địa chính, thống kê và phương pháp nghiên cứu khoa học, luật đất đai.

Có kiến thức chuyên ngành về quản lý thông tin, pháp luật đất đai, thanh tra và giải quyết tranh chấp đất đai, quản lý và đánh giá tác động môi trường.

Về kỹ năng

Có kỹ năng tốt trong sử dụng các phần mềm, GIS, viễn thám, kỹ thuật đo đạc địa chính, kỹ thuật bản đồ địa chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ hồ sơ địa chính, kiểm tra và chỉnh lý biến động đất đai, cụ thể:

 • Kỹ năng chuyên môn: như nhận biết, giải quyết vấn đề, phân tích tình huống, tổng hợp.
 • Kỹ năng cá nhân: như trình bày, tư duy, sáng tạo, làm việc theo nhóm hoặc độc lập, có khả năng thích ứng và nghiên cứu khoa học.
 • Kỹ năng quản lý: biết tổ chức, quản lý, giao tiếp, đàm phán và có khả năng lãnh đạo.

Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư ngành “Quản lý đất đai” có khả năng công tác tại các viện, các cơ quan quản lý kinh tế và khoa học cấp Trung ương đến các cơ quan quản lý chuyên ngành về lĩnh vực Quản lý đát đai, địa chính, Tài nguyên và môi trường.

Nguồn: Đại học Công nghệ miền Đông

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh
4 năm

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức: 152 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

Đối tượng tuyển sinh: theo quy định của quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình giáo dục đại học Ngôn ngữ Anh đào tạo cử nhân ngành tiếng Anh có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được những yêu cầu xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Có hiểu biết nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin, đường lối chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo.
 • Hiểu được các kiến thức về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh, Mỹ để phục vụ tốt cho chuyên môn
 • Vận dụng được các kiến thức chuyên môn như: ngữ âm – âm vị học, ngữ nghĩa học, hình vị học, và văn phạm tiếng Anh để nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực ngôn ngữ; vận dụng được các kiến thức chuyên ngành: lý thuyết dịch; biên dịch - phiên dịch, phương pháp giảng dạy tiếng Anh,... trong các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội.
 • Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo.
 • Điểm trung bình tích lũy của từng khóa học đạt từ 2.00 trở lên.
 • Điểm rèn luyện phải đạt từ loại khá trở lên.
 • Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục thể chất.
 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Về kỹ năng

 • Giao tiếp được tiếng Anh ở mức độ thành thạo (4 kỹ năng) trong các tình huống xã hội và công việc chuyên môn trong thương mại dịch vụ và du lịch. Đạt chuẩn tương đương C1 (Khung chuẩn châu Âu).
 • Biên và phiên dịch được Anh - Việt, Việt - Anh trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội...
 • Có kỹ năng sư phạm để giảng dạy tiếng Anh hiệu quả.
 • Có kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hóa - văn minh của các nước nói tiếng Anh.
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, thu thập, xử lí thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, tin học ứng dụng để phục vụ hiệu quả cho công việc thực tế.
 • Có khả năng làm nghiên cứu khoa học và các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo, tiếp thu khoa học công nghệ mới, tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân và xã hội, cũng như nâng cao trình độ để tiếp nhận những vị trí quản lý ở cơ quan, doanh nghiệp.
 • Nắm vững nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng đảm nhận mọi công việc được giao.
 • Có khả năng ứng xử khéo léo, nắm được những chiến thuật cơ bản trong giao tiếp, và chuẩn mực trong phát ngôn.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại:

 • Đài phát thanh – truyền hình, nhà xuất bản, thư viện, sở ngoại vụ, sở tư pháp, các tổ chức ngoại giao
 • Các công ty nước ngoài, tổ chức phi chính phủ, hãng hàng không, cơ quan ngoại giao, các công ty kinh doanh với nước ngoài, các công ty nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam.
 • Các cơ sở nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa, cơ sở giáo dục và đào tạo
 • Doanh nghiệp kinh doanh ngoại thương, cơ sở du lịch, lữ hành, cơ quan quản lí du lịch, cơ quan tổ chức sự kiện

Luật kinh tế

Luật kinh tế
4 năm

Thời gian đào tạo: 04 năm

Khối lượng kiến thức: 134 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo nguồn nhân lực cho các tổ chức kinh tế - xã hội, các cơ quan Nhà nước, trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Trong suốt quá trình đào tạo, mục tiêu của nhà trường là xây dựng, đào tạo kiến thức cho các sinh viên một cách hệ thống, chuyên nghiệp, tạo môi trường rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản và đủ năng lực để nghiên cứu và xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế ở góc độ khoa học pháp lý.
 • Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông sẽ có nhiều cơ hội để trở thành các chuyên gia kinh tế am hiểu pháp luật trong kinh doanh, đủ khả năng đảm nhận những vị trí công tác liên quan đến hoạt động kiểm soát, pháp chế tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan quyền lực, cơ quan quản lý nhà nước.
 • Đồng thời, các cử nhân có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan tư pháp (điều tra, kiểm sát các vụ việc kinh tế - thương mại), các trung tâm trọng tài thương mại, các đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn, bổ trợ pháp luật hoặc các tổ chức phi chính phủ khác.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế có kiến thức cơ bản về hệ thống luật pháp Việt Nam nói chung và nắm vững kiến thức chuyên môn về pháp luật trong hoạt động kinh doanh trên nền tảng kiến thức về kinh tế học. Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp ngành luật Kinh tế cũng có những hiểu biết nhất định về pháp luật thương mại quốc tế.

Về kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế có những kỹ năng:

 • Kỹ năng tư duy pháp lý: tiếp nhận vấn đề, nắm bắt nhu cầu pháp luật cần giải quyết, phân tích và tổng hợp thông tin, đánh giá chứng cứ, nhận định đúng sai theo quy định của pháp luật để có hướng giải quyết
 • Kỹ năng nghiệp vụ trong kinh doanh thương mại, khả năng tư vấn pháp lý trong kinh doanh
 • Kỹ năng tổ chức công việc như truy cứu, cập nhật, phân loại các văn bản pháp luật, đàm phán, soạn thảo các loại hợp đồng phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; tổ chức các sinh hoạt khoa học, thuyết trình, giới thiệu văn bản pháp luật mới.
 • Trình độ tiếng Anh bằng B và tin học bằng A.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành luật kinh tế có thể công tác tại các cơ quan như:

 • Làm Luật sư sau khi tích luỹ đủ kinh nghiệm và có chứng chỉ theo quy định
 • Làm tại bộ phận pháp chế, bộ phận tư vấn cho tất cả các loại hình doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp hoạt động đúng luật pháp, bảo vệ được quyền lợi của mình khi giao dịch trong và ngoài nước, xử lí các vấn đề khi xảy ra tranh chấp.
 • Làm hoặc làm công tác nghiên cứu trong các Viện Nghiên cứu về Nhà nước và Pháp luật, Viện Kinh tế... Ngoài ra sinh viên còn có thể học nâng cao trình độ, học chuyên sâu sau khi tốt nghiệp.
 • Các cơ quan Nhà nước: Sở Tư pháp, phòng Kinh tế, Tòa án nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp; Hội đồng Nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND các cấp; Công an, Thanh tra, Thi hành án, Sở Ngoại vụ, Sở Công thương, Cục Thuế, Hải quan…

Dược học

Dược
4 năm

Thời gian đào tạo: 05 năm

Khối lượng kiến thức: 169 tín chỉ

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học phổ thông bổ túc.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở vững, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để cộng tác với Bác sĩ y khoa hướng dẫn người bệnh hoặc nhân dân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở
 • Có kiến thức cơ bản về chuyên môn dược
 • Biết và vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan đến lĩnh vực hoạt động chuyên ngành
 • Hiểu biết về tổ chức y tế, các mô hình tổ chức và quản lý nhà nước về dược; các mô hình công ty, sản xuất kinh doanh thuốc; mô hình quản lý chất lượng thuốc liên quan đến hoạt động nghề nghiệp.

Về kỹ năng

 • Thực hiện được các hoạt động nghiệp vụ dược liên quan đến quản lý, tồn trữ và cung ứng thuốc tại khoa Dược bệnh viện, công ty cung ứng thuốc và nhà thuốc GPP
 • Triển khai và thực hiện đúng các hướng dẫn về thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt phân phối thuốc (GDP); thực hành tốt nhà thuốc (GPP); thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP); thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)
 • Áp dụng và kiểm tra được việc thực hiện các quy định, pháp luật về dược trong lĩnh vực quản lý và cung ứng thuốc
 • Có đủ kỹ năng nghề nghiệp để đảm nhiệm được các vị trí được phân công trong phạm vi chuyên môn tại nhà máy sản xuất thuốc
 • Áp dụng được các biện pháp đảm bảo chất lượng thuốc trong suốt quá trình sản xuất thuốc; áp dụng và kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về dược trong lĩnh vực sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ thuốc
 • Phối hợp được với đồng nghiệp để tổ chức triển khai thực hiện những nghiệp vụ chuyên môn được giao và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ trung học về chuyên môn Dược
 • Có khả năng cập nhật các kiến thức về Y dược học và về các lĩnh vực có liên quan, tham gia nghiên cứu khoa học và tham khảo được các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

Cơ hội nghề nghiệp

 • Làm dược sĩ tại các nhà thuốc bệnh viện, doanh nghiệp tư nhân hay các cơ quan, tổ chức có liên quan
 • Tư vấn về thuốc cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu

Thú y

Thú y
5 năm

Thời gian đào tạo: 05 năm

Khối lượng kiến thức: 166 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cán bộ khoa học trình độ đại học ngành Thú y có kiến thức cơ bản và chuyên môn vững chắc, có thái độ lao động nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích nghi với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

Có kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ bản vững chắc, có kiến thức về sinh lý học, bệnh lý học, dịch tễ học, dược lý học và miễn dịch học thú y.

Về kỹ năng

 • Có kỹ năng chẩn đoán bệnh động vật nuôi, phòng và trị bệnh, tổ chức kiểm soát dịch bệnh động vật.
 • Sinh viên ra trường đạt trình độ A tin học và chứng chỉ tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu Châu Âu.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành thú y, các cơ sở sản xuất kinh doanh chuyên ngành chăn nuôi, thú y và các ngành khác.

Sinh viên tốt nghiệp có thể học thêm một bằng đại học khác cùng nhóm ngành hoặc học tiếp bậc thạc sĩ hay tiến sĩ ở các trường đại học trong và ngoài nước theo qui chế của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm