Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Đại học | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Đại học

Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Đại học tốt nhất? Ngành quản trị kinh doanh, marketing, du lịch... tốt nhất.

453 Kết quả.
Kinh doanh Quốc tế

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 644 đánh giá
87%  hài lòng về giáo viên 87%  hài lòng MT học tập

Kinh doanh Quốc tế

Kinh doanh quốc tế
4 năm
87%  hài lòng về giáo viên 87%  hài lòng MT học tập

Kinh doanh Quốc tế

Kinh doanh quốc tế
4 năm
Kinh doanh quốc tế

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Verified by Edu2Review
8.7
Rất tốt 437 đánh giá
90%  hài lòng MT học tập 89%  hài lòng về học phí

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế
4 năm
90%  hài lòng MT học tập 89%  hài lòng về học phí

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế
4 năm
Hệ thống thông tin quản lý

Trường Đại Học Ngân Hàng TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 427 đánh giá
87%  hài lòng cơ sở VC 87%  hài lòng về học phí

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý
4 năm
87%  hài lòng cơ sở VC 87%  hài lòng về học phí

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý
4 năm
Luật Thương mại quốc tế

Trường Đại học Luật TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 206 đánh giá
91%  hài lòng về giáo viên 90%  học viên khuyên học

Luật Thương mại quốc tế

Luật Kinh doanh
4 năm
91%  hài lòng về giáo viên 90%  học viên khuyên học

Luật Thương mại quốc tế

Luật Kinh doanh
4 năm
Tài chính ngân hàng

Trường Đại học Văn Hiến

Verified by Edu2Review
7.3
Khá 237 đánh giá
82%  hài lòng về giáo viên

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
4 năm
82%  hài lòng về giáo viên

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
4 năm
Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Mở TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.3
Tốt 198 đánh giá
86%  hài lòng MT học tập 86%  học viên khuyên học

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
5 năm
86%  hài lòng MT học tập 86%  học viên khuyên học

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
5 năm
Tài chính ngân hàng

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 180 đánh giá
94%  hài lòng cơ sở VC 93%  hài lòng MT học tập

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
4 năm
94%  hài lòng cơ sở VC 93%  hài lòng MT học tập

Tài chính ngân hàng

Tài chính Ngân hàng
4 năm
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Trường Đại học Hoa Sen

Verified by Edu2Review
9.3
Xuất sắc 163 đánh giá
97%  hài lòng MT học tập 95%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
4 năm
97%  hài lòng MT học tập 95%  hài lòng với CH việc làm

Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
4 năm
Quản trị văn phòng

Đại học Sài Gòn

Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 171 đánh giá
92%  hài lòng về học phí 85%  hài lòng về giáo viên

Quản trị văn phòng

Kinh tế - Quản lý
4 năm
92%  hài lòng về học phí 85%  hài lòng về giáo viên

Quản trị văn phòng

Kinh tế - Quản lý
4 năm
Kinh tế gia đình

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 166 đánh giá
83%  học viên khuyên học 82%  hài lòng về giáo viên

Kinh tế gia đình

Kinh tế - Quản lý
4 năm
83%  học viên khuyên học 82%  hài lòng về giáo viên

Kinh tế gia đình

Kinh tế - Quản lý
4 năm
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM - HUTECH

Verified by Edu2Review
7.8
Khá 169 đánh giá
80%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng MT học tập

Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
1 tháng
80%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng MT học tập

Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
1 tháng
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Verified by Edu2Review
7.5
Khá 159 đánh giá
82%  hài lòng về giáo viên 77%  hài lòng MT học tập

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
1 tháng
82%  hài lòng về giáo viên 77%  hài lòng MT học tập

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
1 tháng