Công ty Cổ phần Lam Kim - Khóa học Bán hàng cơ bản | Edu2Review

Khóa học Bán hàng cơ bản

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Bán hàng

Chương trình đào tạo

Lấy học viên làm trung tâm. Giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn. Từ các bài tập tình huống kinh doanh, các bài tập đóng vai, các chuyến đi thực tế thu nhập dữ liệu, các cuộc hội thảo sôi nổi, bài tập động lực nhóm hay các thông tin phản hồi từ phía học viên nhằm mục đích giúp học viên hiểu sâu hơn, nhớ lâu hơn, thúc đẩy động cơ học tập và làm việc sau mỗi bài học để học viên có thể vận dụng ngay kiến thức vào công việc thực tế kinh doanh.

Nội dung đào tạo

  1. Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động bán hàng
  2. Kỹ năng bán hàng
  3. Kỹ năng dịch vụ và chăm sóc khách hàng
  4. Kỹ năng đặc biệt trong bán hàng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Lam Kim

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá