Công ty Cổ phần Lam Kim - Khóa học Kế hoạch cuộc đời | Edu2Review

Khóa học Kế hoạch cuộc đời

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển bản thân

Đối tượng tham dự

 • Tất cả nhân viên
 • Quản lý cấp cơ sở đến cấp cao
 • Lãnh đạo cao cấp

Nội dung khóa học

 1. Kế hoạch cuộc đời là gì?
 2. Phân tích bản thân
 3. Phân tích SWOT – Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe dọa
 4. Cách lập mục tiêu
 5. Sàng lọc mục tiêu
 6. Quản lý thời gian
 7. Kiểm soát căng thẳng
 8. Báo cáo nhiệm vụ
 9. Những bí mật của cuộc sống huấn luyện thành công

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Lam Kim

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá