Công ty Cổ phần Lam Kim - Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng khác

Giới thiệu khóa học

Khóa học nhằm giúp nhân viên kinh doanh, tư vấn, nhân viên giao dịch… xây dựng và duy trì tư duy dịch vụ khách hàng, làm quen và ứng dụng hiệu quả quy trình kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Củng cố khả năng, rèn luyện kỹ năng tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp, nhằm quản lý tốt chất lượng dịch vụ và chính sách marketing.

Nội dung khóa học

  1. Tư duy dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp
  2. Quy trình giải quyết khiếu nại
  3. Duy trì, củng cố quan hệ khách hàng
  4. Phân tích tâm lý và phân loại khách hàng
  5. Các tình huống chăm sóc với khách hàng khó tính

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Lam Kim

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá