Công ty Cổ phần Lam Kim - Khóa học Kỹ năng đàm phán thương lượng | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng đàm phán thương lượng

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thương lượng

Giới thiệu khóa học

Hiểu được vai trò của kỹ năng đàm phán thương lượng trong kinh doanh. Nắm vững quy trình của thương lượng, đàm phán, các nguyên tắc trong đàm phán. Trang bị các kỹ năng bổ trợ quan trọng như kỹ năng giao tiếp, lắng nghe; kỹ năng đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, thuyết phục, nhượng bộ và xử lý bế tắc.

Lợi ích của khóa học

Sau khóa học kỹ năng đàm phán thương lượng học viên có thể:

  • Nhận thức tầm quan trong của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh
  • Nắm bắt được quy trình và nguyên tắc thương lượng
  • Biết cách chuẩn bị các thông tin và dữ liệu cần thiết nhằm đảm bảo thắng lợi trong thương lượng
  • Vận dụng các kỹ thuật tâm lý trong thương lượng, thuyết phục
  • Học cách hiểu được tâm lý bên kia trong quá trình thương lượng
  • Linh hoạt và sáng tạo trong các tình huống thương lượng
  • Tối ưu những yếu tố ảnh hưởng trong đàm phán thương lượng
  • Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng
  • Vượt qua những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả những yếu tố ảnh hưởng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Lam Kim

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá