Công ty Cổ phần Lam Kim - Khóa học Quản lý cấp trung | Edu2Review

Khóa học Quản lý cấp trung

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Giới thiệu khóa học

Một chương trình này cho các nhà quản lý cấp trung có kinh nghiệm quản lý, được thiết kế để trang bị cho cá nhân làm tốt ở vai trò quản lý cấp trung. Chương trình bao gồm việc xem xét các vấn đề phải đối mặt với quản lý cấp trung trong kinh doanh ngày nay.

Mục tiêu khoá học

Chương trình được xây dựng nhằm mục đích đào tạo một quản lý cấp trung giỏi với các phần kiến thức – kỹ năng và năng lực thực hiện thực tế hiệu quả qua các chuyên đề như sau:

  • Là một quản lý cấp trung có hiệu quả
  • Hiểu đạo đức xã hội và trách nhiệm trong công việc.
  • Quản lý thông tin và đưa ra quyết định.
  • Thiết kế, thực hiện và kiểm soát các quy trình công việc
  • Tạo điều kiện thay đổi.
  • Tạo cấu trúc và quy trình để quản lý nhóm.
  • Quản lý đổi mới
  • Quản lý như một nhà lãnh đạo.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Lam Kim

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá