Công ty Cổ phần Lam Kim - Khóa học Trade marketing | Edu2Review

Khóa học Trade marketing

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ marketing

Đối tượng tham dự

 • Sinh viên muốn chuẩn bị kiến thức thực tế trước khi tìm việc làm.
 • Các lãnh đạo, trưởng phòng, chủ doanh nghiệp muốn tìm hiểu vể Trade Marketing để cải thiện hệ thống phân phối, gia tăng doanh số tại điểm bán.
 • Các nhân viên muốn cải thiện nghiệp vụ Trade Marketing.
 • Các cá nhân có ý định khởi nghiệp trong các ngành hàng B2C, FMCG.
 • Những người cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu về Trade Marketing.

Nội dung khóa học

 1. Tìm hiểu về Trade Marketing
 2. Phân tích hệ thống phân phối
 3. Các công cụ phát triển nhãn hàng trên kênh phân phối
 4. Xây dựng chương trình khuyến mãi
 5. Kỹ năng field work và giám sát thị trường
 6. Thực hành thực tế thị trường
 7. Lập kế hoạch Trade Marketing
 8. Đo lường hiệu quả Trade marketing

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Cổ phần Lam Kim

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá