Công ty CP Đào tạo Kỹ năng Tài chính EDUBELIFE - Khóa học CEO Quản lý tài chính chuyên sâu | Edu2Review

Khóa học CEO Quản lý tài chính chuyên sâu

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

2 buổi

Chương trình này dành cho: CEO, CFO, CA (Kế toán trưởng). Mục tiêu khóa học hướng dẫn các CEO giải quyết tốt mọi vấn đề về tài chính ngắn hạn và dài hạn của doah nghiệp.

Nội dung chương trình học

  • Kỹ năng lập, phân tích điểm hòa vốn
  • Kỹ năng đánh giá thực trạng sức khỏe tài chính của doanh nghiệp
  • Kỹ năng lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn
  • Định giá doanh nghiệp & xác định phương án huy động vốn tối ưu
  • Giải pháp quản trị tài chính tối ưu

Lợi ích khóa học