Công ty CP Đào tạo Kỹ năng Tài chính EDUBELIFE - Khóa học Tài chính cho trẻ 6 đến 12 tuổi | Edu2Review

Khóa học Tài chính cho trẻ 6 đến 12 tuổi

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý tài chính

Mục tiêu khóa học

  • Giáo dục con hiểu về giá trị đồng tiền & sức lao động , từ đó biết yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ
  • Bồi dưỡng các kiến thức văn minh về tài chính cho con để con có trí tuệ, bản lĩnh làm chủ tài chính bản thân và gia đình trong tương lai
  • Phát triển hoàn thiện các kỹ năng sống có liên quan đến kỹ năng quản trị tài chính

Nội dung chương trình

  1. Giáo dục con hiểu về giá trị đồng tiền & sức lao động , từ đó biết yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ
  2. Bồi dưỡng các kiến thức văn minh về tài chính cho con để con có trí tuệ, bản lĩnh làm chủ tài chính bản thân và gia đình trong tương lai
  3. Phát triển hoàn thiện các kỹ năng sống có liên quan đến kỹ năng quản trị tài chính

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty CP Đào tạo Kỹ năng Tài chính EDUBELIFE

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá