Công ty CP Đào tạo Kỹ năng Tài chính EDUBELIFE - Khóa học Tài chính cho trẻ trên 15 tuổi | Edu2Review

Khóa học Tài chính cho trẻ trên 15 tuổi

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển bản thân

Mục tiêu khóa học

Đây là chương trình đặc biệt dành cho lứa tuổi sắp trưởng thành (15 – 18+). Kết hợp với việc tập trung bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách cho các con, Edubelife mang đến cho các con một chương trình đặc biệt với sự khám phá sâu sức, toàn diện về đời sống kinh tế xã hội trong nước và quốc tế một cách giản dị, thú vị và tự nhiên.

Nội dung chương trình

Đây là chương trình đặc biệt dành cho lứa tuổi sắp trưởng thành (15 – 18+). Theo yêu cầu của UNICEF, với lứa tuổi này các em cần được bồi dưỡng về:
– Các kỹ năng sống như kỹ năng điều chỉnh hành vi ứng xử xã hội, kỹ năng quản lý thời gian khoa học, kỹ năng xây dựng mối quan hệ xã hội và đặc biệt, hình thành khả năng lãnh đạo.
– Các kỹ năng tài chính cũng được bồi dưỡng cho các em ở trình độ khá cao, gần với lứa tuổi trưởng thành: Kỹ năng đàm phán, thương lượng trong cuộc sống hằng ngày và bước đầu hình thành khả năng đàm phán trong kinh doanh, kiến thức về sức mua của đồng, những khái niệm cao cấp về tài chính được chương trình đưa đến các em một cách tự nhiên như chênh lệch tý giá, lãi suất, tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp.
– Kết hợp với việc tập trung bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách cho các con, Edubelife mang đến cho các con một chương trình đặc biệt với sự khám phá sâu sức, toàn diện về đời sống kinh tế xã hội trong nước và quốc tế một cách giản dị, thú vị và tự nhiên.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty CP Đào tạo Kỹ năng Tài chính EDUBELIFE

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá