Công ty Đào tạo Nhân lực Việt - Khóa học Coaching & Feedback skills | Edu2Review

Khóa học Coaching & Feedback skills

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Mục tiêu khóa học

  • Giảm bớt công việc và gánh nặng của nhà quản lý
  • Tạo cơ hội để nhân viên phát huy sáng kiến tại nơi làm việc
  • Gia tăng động lực làm việc của đội ngũ
  • Nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc
  • Xây dựng và phát triển đội ngũ kế thừa
  • Củng cố kỹ năng và kiến thức của người quản lý
  • Tạo sự kết nối quản lý với nhân viên
  • Giúp cho nhân viên chủ động trong công việc
  • Thay đổi thái độ tích cực cộng tác làm việc của nhân viên

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Đào tạo Nhân lực Việt

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá