Công ty Đào tạo Nhân lực Việt - Khóa học Coaching & Feedback skills | Edu2Review

Khóa học Coaching & Feedback skills

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Mục tiêu khóa học

  • Giảm bớt công việc và gánh nặng của nhà quản lý
  • Tạo cơ hội để nhân viên phát huy sáng kiến tại nơi làm việc
  • Gia tăng động lực làm việc của đội ngũ
  • Nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc
  • Xây dựng và phát triển đội ngũ kế thừa
  • Củng cố kỹ năng và kiến thức của người quản lý
  • Tạo sự kết nối quản lý với nhân viên
  • Giúp cho nhân viên chủ động trong công việc
  • Thay đổi thái độ tích cực cộng tác làm việc của nhân viên

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Đào tạo Nhân lực Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá