Công ty Đào tạo Nhân lực Việt - Khóa học Giám sát bán hàng chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Giám sát bán hàng chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giám sát dự án

Thời lượng

4 buổi

Tổng quan khóa học

Khóa học nhằm hệ thống kiến thức và kinh nghiệm kỹ năng giám sát bán hàng trở nên bài bản hơn, cung cấp những kỹ năng giám sát nhân viên và hoạt động kinh doanh trong khu vực hiệu quả. Ngoài ra, trang bị kiến thức, kỹ năng giám sát bán hàng để xây dựng tinh thần nhóm, xây dựng nhóm vững mạnh nhằm đạt mục tiêu chung

Mục tiêu khóa học

Sau khóa học kỹ năng giám sát bán hàng chuyên nghiệp, người học sẽ đạt được:

  • Nắm rõ vai trò và nhiệm vụ của người giám sát hiệu quả
  • Biết hoạch định và triển khai kế hoạch kinh doanh
  • Biết cách triển khai các hoạt động bán hàng tại khu vực
  • Biết cách kiểm tra và giám sát công việc
  • Sở hữu được kỹ năng điều hành cuộc họp hàng ngày với nhân viên
  • Biết động viên thúc đẩy nhân viên làm việc
  • Xây dựng nhóm vững mạnh nhằm đạt mục tiêu chung

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty Đào tạo Nhân lực Việt

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá