Công ty Đào tạo Nhân lực Việt - Khóa học Leadership skills for manager | Edu2Review

Khóa học Leadership skills for manager

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

2 buổi

Tổng quan khóa học

Khóa học ‘’Năng lực lãnh đạo cho quản lý” được thực hiện theo "Phong cách huấn luyện linh hoạt" (P.H.L), bài bản, hướng dẫn từng bước, từng động tác một giúp bạn làm được ngay sau khóa học.

Khóa học đào tạo lãnh đạo này được thực hiện trong 2 ngày dành riêng cho đội ngũ quản lý cấp trung.
– Phương pháp huấn luyện linh hoạt sẽ được áp dụng dựa trên nhu cầu của người học theo quy trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo trong công việc.
– Các phương áp sẽ áp dụng trong chương trình: Học – Tập – Áp dụng ngay/ dạy lại.

Lợi ích khóa học