Công ty Đào tạo Nhân lực Việt - Khóa học Train the trainer 3+ | Edu2Review

Train the trainer 3+

Học phí 10.890.000đ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

3 buổi

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

Tổng quan khóa học

Train the trainer trang bị tổng hợp nhiều kỹ năng thành công cho các nhà lãnh đạo và được đánh giá là một chương trình đào tạo chuyên sâu chất lượng nhất được các chuyên gia VMP Training dày công nghiên cứu thiết kế và triển khai giảng dạy. Thông qua các buổi học sôi động, lôi cuốn, thiết thực và nhiều bài tập thực hành sinh động, học viên có được một tấm gương sáng để soi tỏ chính mình, tự đánh giá được tố chất, năng lực bản thân và biết cách phát triển, nâng cao vươn đến một tầm thức mới.

Mục tiêu khóa học

Khóa học train the trainer 3+ này nhằm cung cấp cho người học những kỹ năng và kỹ thuật để “đứng lớp” đào tạo nhân viên. Sau khóa học, người học sẽ đạt được:

  • Sở hữu: 7 bước cho mọi cuộc mở đầu, bạn có thể vân dụng trong các cuộc họp, phát biểu ý kiến, hội thảo, thuyết trình, buổi đào tạo (100% buổi chia sẻ cần đến phần mở đầu ấn tượng)
  • Biết cách: khai thác 3 điểm 10 trong truyền đạt và dẫn giảng
  • Phát triển được: nội dung theo công thức post
  • Áp dụng: 11 cách để thay đổi trạng thái và duy trì năng lượng
  • Thực hành: 5 kỹ thuật truyền cảm hứng và kêu gọi hành động
  • Vận hành: 5 bước đơn giản để điều phối Q &A và 3 kỹ thuật truyền cảm hứng và kêu gọi hành động
  • Vận dụng: 6 mức độ tiếp thu và ghi nhớ làm nên nền tảng cho mọi phương pháp đào tạo hiệu quả của chuyên gia đầu ngành đang áp dụng