Công ty TNHH nguồn nhân lực Tân Cảng-STC | Edu2Review
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
🎯 Trên 85% HV nói T.Anh lưu loát sau 24h học theo pp tiếng Anh tư duy StudyNow
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Công ty TNHH nguồn nhân lực Tân Cảng-STC
   Công ty TNHH nguồn nhân lực Tân Cảng-STC
   Công ty TNHH nguồn nhân lực Tân Cảng-STC
   Công ty TNHH nguồn nhân lực Tân Cảng-STC
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Khóa học

   28 khóa học

   Quản lý khai thác cảng biển - Nhân viên kiểm tra an ninh cảng biển

   Nghiệp vụ logistics
   24 giờ
   Nghiệp vụ logistics
   24 giờ

   Mục tiêu khóa học

   Khóa học sẽ giúp bạn:

   • Nhận ra các mối hiểm họa khủng bố, an toàn trong ngành công nghiệp hàng hải (trên tàu và tại cảng/bến bãi)
   • Nắm bắt và hiểu được bộ luật ISPS và các bổ sung bộ luật SOLAS
   • Hiểu chương trình an ninh tại Viêt Nam
   • Làm quen với các mô hình tổ chức an ninh cảng biển
   • Nắm bắt được các mô hình PFSA (Port Facility Security Assessment) và PFSP (Port Facility Security Plan)
   • Hiểu được những tương tác xảy ra khi một tàu hợp lệ về an ninh bị ảnh hưởng trực tiếp và tức thì do các hành động liên quan đến sự biến động của con người, hàng hóa hay những điều khoản của dịch vụ cảng đến hoặc từ tàu
   • Hiểu được nhiệm vụ huấn luyện về an ninh cảng
   • Nắm bắt được thông tin về các chứng từ an ninh

   Đối tượng khóa học

   • Khóa học dành cho người chịu trách nhiệm hoặc có liên quan đến vấn đề an ninh tại cảng/bến bãi
   • Khóa học có liên quan trực tiếp đến các nhân viên đang làm việc tại bộ phận an ninh cảng và sẽ đóng vai trò là nhân viên an ninh khu vực cảng trong tương lai.

   Nội dung khóa học

   • Giới thiệu về an ninh và các mối đe dọa an ninh
   • Chính sách an toàn hàng hải
   • Nhiệm vụ an ninh
   • Quản lý rủi ro và các tiêu chuẩn đánh giá
   • Đánh giá an ninh cảng và kế hoạch
   • Các mối nguy hiểm, nhận biết và khắc phục
   • Quản lý an ninh
   • Thực tập an ninh và bài tập
   • Công tác hành chính trong an ninh
   • Huấn luyện an ninh

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Quản lý khai thác cảng biển - Nâng cao năng lực cạnh tranh cảng biển

   Nghiệp vụ logistics
   68 giờ
   Nghiệp vụ logistics
   68 giờ

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm bắt được các kiến thức nghiệp vụ thực tế và chuyên sâu về hoạt động quản lý khai thác cảng và nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng biển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt với sản lượng xuất nhập tăng trưởng đều qua các năm.

   Đối tượng khóa học

   Khóa học áp dụng cho các nhà quản lý các cấp, các trưởng bộ phận đang làm trong lĩnh vực quản lý và khai thác cảng.

   Nội dung khóa học

   • Đại cương về Logistics và dịch vụ Logistics
   • Cảng biển trong toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế và cơ chế quản lý nhà nước
   • Cảng Logistics
   • Logistics cảng
   • Marketing cảng biển
   • Chiến lược phát triển dịch vụ, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ và đánh giá sự hài lòng của khách hàng cảng
   • Thống kê, đo lường hiệu quả hoạt động của cảng biển
   • Đánh giá năng lực cạnh tranh của cảng biển
   • Xây dựng thương hiệu cảng biển

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Quản lý khai thác cảng biển - Quản lý khai thác cảng container (CTMO)

   Nghiệp vụ logistics
   40 giờ
   Nghiệp vụ logistics
   40 giờ

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình giúp học viên nâng cao trình độ chuyên môn và ứng dụng vào công việc thực tế tại cảng container; nhận biết những mắc xích trong chuỗi sản xuất cảng container, các hoạt động then chốt của cảng. Từ đó, người học có thể đưa ra những cải tiến nhằm tối ưu hoá hoạt động cảng trong ngắn và dài hạn.

   Đối tượng khóa học

   • Cán bộ coog nhân viên (CBCNV) trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất của cảng (bộ phận điều độ cảng), CBCNV quản lý điều hành, xây dựng thiết kế cảng, các bộ phận chức năng có liên quan (công nghệ thông tin, cơ giới xếp dỡ, thương vụ…)
   • Các đơn vị có nghiệp vụ làm việc liên quan đến cảng, có nhu cầu tìm hiểu về hoat động cảng như: hãng tàu, công ty giao nhận XNK, logistics, forwarder…

   Nội dung khóa học

   • Tổng quan về chuỗi vận tải
   • Tổng quan về container
   • Hoạt động tại cảng container và kết nối tại cảng
   • Tổng quan về hàng nguy hiểm & hàng hóa độc hại
   • An toàn, an ninh cảng
   • Chất lượng dịch vụ, Kinh tế tài chính cảng
   • Tham quan thực tế

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Quản lý khai thác cảng biển - Quản lý khai thác cảng rời hàng

   Nghiệp vụ logistics
   14 giờ
   Nghiệp vụ logistics
   14 giờ

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm bắt được các kiến thức chuyên sâu và thực tế về hoạt động quản lý và khai thác cảng hàng rời.

   Đối tượng khóa học

   Khóa học áp dụng cho người đang làm việc tại cảng hàng rời muốn nâng cao trình độ chuyên môn.

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Giới thiệu chung về quy trình công nghệ xếp dỡ hàng hoá

   • Khái niệm
   • Nội dung quy trình
   • Các loại quy trình CNXD thường gặ
   • Quy định chức năng nhiệm vụ của các chức danh khi thực hiện quy trình
   • Điều kiện để thực hiện Quy trình CNXD hàng hoá

   Phần 2: Tác nghiệp quy trình công nghệ xếp dỡ một số mặt hàng thường gặp

   • Quy trình công nghệ XD hàng bao: phân bón, ximăng
   • Quy trình công nghệ XD hàng rời
   • Một số lỗi thường gặp khi tác nghiệp quy trình

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Quản lý khai thác cảng biển - Sale và Marketing cảng biển

   Nghiệp vụ logistics
   56 giờ
   Nghiệp vụ logistics
   56 giờ

   Mục tiêu khóa học

   Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm bắt được các kiến thức nghiệp vụ thực tế về kỹ năng sales, marketing đặc biệt trong lĩnh vực quản lý khai thác cảng.

   Đối tượng khóa học

   Khóa học áp dụng cho người đang làm việc tại cảng/bến bãi muốn nâng cao trình độ chuyên môn cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức trong lĩnh vực liên quan.

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Tổng quan Logistics và dịch vụ Logistics

   • Các sản phẩm dịch vụ Logistics
   • Các kiến thức dịch vụ Logistics

   Phần 2: Tổng quan cảng biển và dịch vụ tại cảng

   • Tổng quan về cảng biển (vai trò của cảng và kết nối hậu phương cảng)
   • Các hoạt động của cảng (các hoạt động chính và công tác lên kế hoạch của một container terminal)
   • Dịch vụ cảng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ

   Phần 3: Kỹ năng Sales và Marketing chuyên nghiệp

   • Marketing và hành vi của khách hàng
   • Vai trò và các phẩm chất của nhân viên bán hàng
   • Marketing bán hàng dịch vụ

   Phần 4: Marketing cảng biển

   • Marketing cảng
   • Khái niệm Marketing cảng
   • Phân tích nhiệm vụ và chức năng của Marketing cảng
   • Phân tích yếu điểm của Marketing cảng Logistics hiện nay
   • Nội dung cơ bản của marketing cảng biển.
   • Xây dựng và phát triển khách hàng trung thành của cảng
   • Một số định hướng trong phát triển và hoàn thiện Marketing cảng
   • Thiết lập hoạt động Marketing dựa trên mối quan hệ cốt lõi.
   • Thực hiện các hoạt động marketing hiệu quả hướng tới khách hàng trên cơ sở quản trị Logistics cảng.
   • Định hướng cụ thể về Marketing của cảng Logistics trong môi trường chuỗi cung ứng toàn cầu

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Chuyên viên Logistics

   Nghiệp vụ logistics
   56 giờ
   Nghiệp vụ logistics
   56 giờ

   Mục tiêu khóa học

   • Cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết về dịch vụ Logistics, quản lý khai thác dịch vụ Logistics
   • Lập kế hoạch và quản lý hiệu quả quá trình mua hàng, tồn trữ, vận tải, phân phối hàng hóa nội địa và xuất khẩu…
   • Tìm nhà cung cấp, theo dõi các đơn hàng nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ, kế hoạch đặt hàng, xử lý các hóa đơn và các khoản thanh toán, các đơn hàng và các vấn đề phát sinh
   • Bố trí không gian, tổ chức hoạt động kho hàng, tính toán và kiểm soát lượng hàng tồn kho, tối ưu hóa hoạt động kho hàng
   • Thực hiện chuyên nghiệp các dịch vụ khách hàng, các hợp đồng dịch vụ Logistics, hợp đồng mua bán xuất nhập khẩu

   Đối tượng khóa học

   Người đi làm trong lĩnh vực Logistics, kho hàng, vận tải, XNK… và tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức nghiệp vụ thực tế.

   Nội dung khóa học

   • Tổng quan Logistics
   • Các dịch vụ
   • Gom hàng
   • Dịch vụ cước vận tải đường hàng không
   • Dịch vụ cước vận tải đường biển
   • Dịch vụ vận tải đa phương thức
   • Dịch vụ tại đầu nước nhập
   • Thuê ngoài và đấu thầu
   • Kho hàng
   • Bài tập cuối khóa
   • Tham quan thực tế

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Mục tiêu khóa học

   • Cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết về chằng buộc, chèn lót, đóng gói, bảo quản hàng hóa trong vận chuyển. Sau khóa học, học viên sẽ nắm bắt được các kiến thức về chức năng và tầm quan trọng của các biện pháp chằng buộc, chèn lót, đóng gói, bảo quản đối với từng loại hàng hóa cụ thể trên phương tiện vận tải và trong container;
   • Giúp học viên có cơ hội thực hành thực tế về chằng buộc và bảo quản hàng hóa trong container và trên phương tiện vận tải.
   • Khóa học còn là cơ hội để học viên tiếp xúc và chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tế cùng chuyên gia đến từ nước ngoài.

   Đối tượng tham gia

   • Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất của cảng (bộ phận điều độ cảng), CBCNV quản lý điều hành, xây dựng thiết kế cảng, các bộ phận chức năng có liên quan (công nghệ thông tin, cơ giới xếp dỡ, thương vụ,…)
   • Các đơn vị có nghiệp vụ làm việc liên quan đến cảng, có nhu cầu tìm hiểu về hoat động cảng như: hãng tàu, công ty giao nhận XNK, logistics, forwarder,…

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Lý thuyết trên lớp (4 giờ)

   • Quy định chung về chằng buộc hàng hóa an toàn của Việt Nam và quốc tế
   • Các rủi ro đối với vận chuyển hàng hóa trong container và trên phương tiện khác
   • Tìm hiểu về các loại vật tư và thiết bị chằng buộc, chèn lót hàng hóa
   • Các nguyên tắc và phương pháp đánh giá hiệu quả của phương pháp chằng buộc, chèn lót đối với các loại hàng hóa
   • Cách chằng buộc và sắp xếp hàng hóa trong container và trên phương tiện vận chuyển
   • Cách tháo dỡ chằng buộc hàng hóa an toàn cho thiết bị, hàng hóa và nhân sự.

   Phần 2: Thực hành thực tế (4 giờ)

   • Chèn lót và chằng buộc trong container thường ( cross lashing, x – lashing)
   • Chằng buộc và chèn gỗ trên container flat rack
   • Chằng buộc hàng trên xe tải

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do Tân Cảng-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 90% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên).
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên.
   Tư vấn

   Làm hàng siêu trường siêu trọng

   Nghiệp vụ logistics
   8 giờ
   Nghiệp vụ logistics
   8 giờ

   Mục tiêu khóa học

   • Cung cấp cho học viên các khái niệm, kiến thức tổng quan, quy định pháp luật hiện hành về nghiệp vụ hàng siêu trường siêu trọng
   • Giúp hiểu được tính chất quan trọng, công tác phòng ngừa nguy cơ rủi ro trong thực hiện các phương án làm hàng.
   • Giúp học viên có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi, tư vấn từ giảng viên nhiều kinh nghiệm làm việc.

   Đối tượng khóa học

   • Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất của cảng (bộ phận điều độ cảng), CBCNV quản lý điều hành, xây dựng thiết kế cảng, các bộ phận chức năng có liên quan (công nghệ thông tin, cơ giới xếp dỡ, thương vụ…)
   • Các đơn vị có nghiệp vụ làm việc liên quan đến cảng, có nhu cầu tìm hiểu về hoat động cảng như: hãng tàu, công ty giao nhận XNK, logistics, forwarder...

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Hiểu được khái niệm hàng siêu trường siêu trọng

   • Khái niệm
   • Những văn bản luật hiện hành về mặt hàng này của Chính Phủ (liên quan đến vận tải và giao hàng tại cảng)
   • Các loại giấy tờ, văn bản để được phép vận chuyển

   Phần 2: Phân loại nhóm hàng

   • Phân loại theo kích thước
   • Phân loại theo trọng lượng
   • Phân loại theo đặc tính, tính chất vật liệu
   • Phân biệt container OOG & hàng rời BBK

   Phần 3: Các thiết bị sử dụng làm hàng

   • Thiết bị xếp dỡ
   • Thiết bị phụ trợ: móc cẩu, các loại cáp, ngáng quá khổ, ngáng phụ, cách thức sử dụng làm hàng
   • Thiết bị vận chuyển

   Phần 4: Phương án xếp/dỡ của doanh nghiệp vận tải

   • Nguyên tắc xếp dỡ
   • Các phương án giao nhận
   • Video xếp hàng thực tế và một số tai nạn thường gặp khi thao tác

   Phần 5: Công tác tiếp nhận hàng OOG và lập kế hoạch xếp dỡ tại cảng

   • Các quy định của Cảng.
   • Công tác báo giá và lập kế hoạch xếp/dỡ (trích dẫn giá handling tại một số cảng Châu Á)

   Phần 6: Tổ chức xếp/dỡ của doanh nghiệp cảng

   • Dỡ / xếp hàng OOG
   • Dỡ/ xếp hàng BBK

   Phần 7: Các tình huống phát sinh (Case study, Workshop)

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 90% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Contract Logistics

   Nghiệp vụ logistics
   83 giờ
   Nghiệp vụ logistics
   83 giờ

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu và thực tế về kho hàng và giải pháp kho

   Đối tượng khóa học

   Người đi làm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ logistics, công ty XNK, ICD… cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức trong lĩnh vực này.

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Khái niệm về ngành Contract Logistics

   • Khái niệm về Contract Logistics: Định nghĩa và các loại hình dịch vụ
   • Ngành bán lẻ: Mô hình kinh doanh, yêu cầu về dữ liệu, khái niện về vận hành, thiết kế hệ thống lưu trữ và vận hành, cân nhắc về chi phí/giá cả, case study
   • Ngành tiêu dùng nhanh: Mô hình kinh doanh, yêu cầu về dữ liệu, khái niệm về vận hành, thiết kế hệ thống lưu trữ và vận hành, cân nhắc về chi phí/giá cả, case study
   • Ngành công nghệ: Mô hình kinh doanh, yêu cầu về dữ liệu, khái niệm về vận hành, thiết kế hệ thống lưu trữ và vận hành, cân nhắc về chi phí/giá cả, case study
   • Ngành xe hơi: Mô hình kinh doanh, yêu cầu về dữ liệu, khái niệm về vận hành, thiết kế hệ thống lưu trữ và vận hành, cân nhắc về chi phí/giá cả, case study

   Phần 2: Contract Logistics

   • Cách đặt câu hỏi: Các câu hỏi cần thiết, xác định mong muốn của khách hàng
   • Thiết kế kho: Hệ thống lưu trữ, thiết bị xếp dỡ (MHE), an ninh – an toàn – sức khỏe trong kho (HSE), lắp đặt và cấu truc kho
   • Giải pháp nhân sự kho: Qui trình kho, mô hình nhân sự chuẩn mực cho kho, các sắp xếp chuẩn mực dựa theo qui mô kho hàng, case study
   • Giải pháp chi phí kho: Các yếu tố cấu thành chi phí, mô hình giá căn bản, ước tính ngân sách toàn dự án, case study
   • Phương pháp định giá: Các hình thức báo giá phổ biến, ưu nhược điểm của từng phương pháp định giá, chọn phuong pháp định giá phù hợp nhất cho khách hàng, case study
   • Giải pháp vận tải: Mô hành vận tải, yếu tố quyết định giá vận tải, cân nhắc về vận tải, công cụ hoạch định vận tải và theo dõi, quản lí về an toàn, case study
   • Bài tập thiết kế giải pháp: 1 bài tập cho khách hàng bán lẻ, 1 bài tập cho khách hàng tiêu dùng, 1 bài tập cho khách hàng ngành công nghệ

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Kỹ năng sale trong Logistics

   Nghiệp vụ logistics
   24 giờ
   Nghiệp vụ logistics
   24 giờ

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức nghiệp vụ sales quan trọng và cần thiết trong lĩnh vực logistics.

   Đối tượng khóa học

   Người đi làm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ logistics cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức trong lĩnh vực này.

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Hộp dụng cụ bán hàng

   • Căn bản về bán hàng
   • Đối với người mới vào nghề: Cần chuẩn bị gì?
   • Phải làm gì theo định kỳ

   Phần 2: Hiểu biết về chu kỳ sales

   • Giai đoạn trước bán hàng
   • Giai đoạn liên quan việc bán hàng
   • Giai đoạn phát triển giải pháp
   • Giai đoạn báo giá
   • Giai đoạn ký hợp đồng
   • Giai đoạn thực hiện dự án

   Phần 3: Kỹ năng sales

   • Các kênh tìm khách hàng
   • Sàng lọc khách hàng
   • Kỹ năng mềm
   • Kiến thức và ngoại hình

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do Tân Cảng-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học.Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Kỹ năng phát triển kinh doanh ngành dịch vụ Logistics

   Nghiệp vụ logistics
   60 giờ
   Nghiệp vụ logistics
   60 giờ

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức nghiệp vụ cần thiết và thực tế về lĩnh vực cung ứng dịch vụ Logistics.

   Đối tượng khóa học

   Người đi làm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Logistics cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức trong lĩnh vực này.

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Định nghĩa, lịch sử và vai trò của Logistics

   • Định nghĩa về Logistics
   • Lịch sử của Logistics
   • Vai trò của Logistics
   • Phân loại nhà cung cấp dịch vụ Logistics

   Phần 2: Các dịch vụ Logistics

   • Các dịch vụ của nước xuất khẩu và case study
   • Gom hàng và case study
   • Dịch vụ mua bán cước vận chuyển quốc tế
   • Dịch vụ ở nước nhập khẩu

   Phần 3: Thuê ngoài và đấu thầu

   • Thuê ngoài
   • Đấu thầu: Hiểu biết về yêu cầu báo giá (RFQ)
   • Chuẩn bị báo giá giải pháp Logistics

   Phần 4: Thuyết trình nhóm

   • Thuyết trình nhóm về giải pháp Logistics

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do Tân Cảng-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Nghiệp vụ Đại lý vận tải và Môi giới tàu biển

   Nghiệp vụ logistics
   16 giờ
   Nghiệp vụ logistics
   16 giờ

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình cung cấp, trang bị kiến thức nghiệp vụ thực tế cho học viên như:

   • Hiểu cơ bản kinh tế vận tải biển
   • Các loại tàu vận tải và thị trường
   • Các hình thức thuê tàu và hợp đồng thương mại
   • Hiểu bản chất hợp đồng thuê tàu chuyến
   • Cách vận hành chuyên chở một chuyến hàng của chủ tàu
   • Vai trò của các bên liên quan
   • Nghiệp vụ thuê tàu
   • Luật hàng hải và khiếu nại
   • Lập bảng dự tính cảng phí
   • Làm thủ tục cho tàu ra vào cảng biển Việt Nam
   • Lập báo cáo theo dõi tàu làm hàng tại cảng
   • Lập chứng từ vận tải

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Giới thiệu chúng

   • Trách nhiệm, quyền hạn của đại lý vận tải
   • Trách nhiệm, quyền hạn của người ủy thác
   • Các bên liên quan đến công tác đại lý

   Phần 2: Công tác đại lý phục vụ tàu

   • Chuẩn bị cho tàu đến cảng làm hàng
   • Làm thủ tục cho tàu vào cảng
   • Phục vụ tàu tại cảng
   • Làm thủ tục cho tàu rời cảng
   • Lập báo cáo và quyết toán

   Phần 3: Môi giới tàu biển

   • Giới thiệu chung về hoạt động môi giới
   • Các loại hình vận tải, thị trường vận tải
   • Tìm hiểu INCOTERM trong hoạt động vận tải.
   • Hình thức thuê tàu.
   • Đơn chào hàng và hình thức giao dịch
   • Thực hiện hợp đồng vận chuyển.

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Kỹ năng phát triển kinh doanh ngành Giao nhận

   Nghiệp vụ logistics
   52 giờ
   Nghiệp vụ logistics
   52 giờ

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức nghiệp vụ cần thiết và chuyên sâu trong lĩnh vực Gao nhận.

   Đối tượng khóa học

   Người đi làm trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ logistics, giao nhận hàng hóa, xuất nhập khẩu… cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức nghiệp vụ thực tế trong lĩnh vực Giao nhận.

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Giao nhận quốc tế và dịch vụ vận chuyển

   • Mối quan hệ giữa thương mại quốc tế và hoạt động giao nhận
   • Dịch vụ giao nhận và vai trò của nhân viên giao nhận
   • Các điều kiện thương mại quan trọng
   • Điều kiện cần đối với nhân viên giao nhận

   Phần 2: Thương mại quốc tế

   • Incoterms là gì?
   • Tại sao Incoterms quan trọng?
   • 4 nhóm điều khoản Incoterms
   • Các điều kiện thương mại có thể áp dụng cho tất cả phương thức vận tải

   Phần 3: Doanh nghiệp giao nhận

   • Cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp giao nhận
   • Phát triển đại lý tại nước ngoài
   • Quy trình giao nhận chung

   Phần 4: Chứng từ của FIATA

   Phần 5: Thuyết trình nhóm

   • Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp giao nhận và thuyết trình trước các nhà đầu tư

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do Tân Cảng-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng

   Nghiệp vụ logistics
   48 giờ
   Nghiệp vụ logistics
   48 giờ

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình cung cấp cho học viên cái nhìn bao quát, tổng quan và thực tế về lĩnh vực Logistics, chuỗi cung ứng trong và ngoài nước.

   Đối tượng khóa học

   Người đi làm trong lĩnh vực logistics, chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu, sản xuất, … cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức, hiểu hơn về lĩnh vực này.

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Giới thiệu Logistics và chuỗi cung ứng

   • Logistics, chuỗi cung ứng và chiến lược cạnh tranh
   • Lợi thế cạnh tranh
   • Chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị
   • Nhiệm vụ quản trị logistics
   • Tích hợp logistics trong doanh nghiệp
   • Tích hợp các hoạt động trong chuỗi cung ứng

   Phần 2: Logistics

   • Vai trò logistics trong doanh nghiệp và nền kinh tế
   • Logistics và dịch vụ khách hàng
   • Mua hàng và thuê ngoài
   • Quản trị nguyên vật liệu
   • Quản trị tồn kho
   • Vận tải
   • Kho bãi và phân phối
   • Bao bì và vật liệu bao bì
   • Hệ thống thông tin Logistics (LIS)
   • Chiến lược Logistics
   • Logistics tích hợp

   Phần 3: Quản trị chuỗi cung ứng

   • Kiến thức chung về chuỗi cung ứng
   • Đo lường hiệu quả chuỗi cung ứng
   • Các quyết định thiết kế mạng lưới trong chuỗi cung ứng
   • Điều phối trong chuỗi cung ứng
   • Thực hiện thay đổi trong chuỗi cung ứng

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do Tân Cảng-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên).
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên.
   Tư vấn

   Hàng dự án, nguy hiểm và hàng độc hại

   Nghiệp vụ logistics
   5 buổi
   Nghiệp vụ logistics
   5 buổi

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức chung về hàng rời (hàng phân kiện) và hàng dự án; hiểu hơn quy trình xử lý hàng rời, hàng dự án và các quy định về an toàn có liên quan.

   Đối tượng khóa học

   Người đi làm trong lĩnh vực quản lý khai thác cảng, Logistics, cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức nghiệp vụ thực tế về kho ngoại quan.

   Nội dung chương trình học

   • Giới thiệu về hàng rời (hàng phân kiện và hàng dự án)
   • Các loại tàu sử dụng trong vận chuyển hàng rời (hàng phân kiện) và hàng dự án
   • Trang thiết bị được sử dụng cho hàng rời (hàng phân kiện) và hàng dự án
   • Nghiệp vụ làm hàng rời (hàng phân kiện) và hàng dự án
   • Đảm bảo an toàn hàng hóa đối với hàng rời (hàng phân kiện) và hàng dự án
   • Lập kế hoạch và quản trị i.r.t. hàng rời (hàng phân kiện) và hàng dự án

   Đội ngũ giáo viên

   Ông Ton van Essen – chuyên viên Hà Lan đến từ STC Group (Hà Lan), là Chủ tịch Ủy ban tiêu chuẩn Hàng hải Quốc gia và Phát triển chương trình đào tạo tại Hà Lan (national marine qualifications an curriculum development committee); giám đốc dự án trong lĩnh vực đào tạo về cảng biển, hàng hải và các lĩnh vực có liên quan khác tại nhiều quốc gia như Oman, Hàn Quốc, Columbia, Abu Dhabi, Việt Nam…; trưởng khoa Hàng hải Quốc tế tại trường Cao đẳng Oman…

   Hiện tại, ông Ton đang là giảng viên trong lĩnh vực quản trị và khai thác hàng hóa, quản trị và khai thác cảng hàng rời/hàng container/ hàng dự án, nguy hiểm, độc hại thuộc chương trình Thạc sĩ và đào tạo ngắn hàng về vận tải tại trường đại học Hà Lan thuộc STC Group. Bên cạnh đó, ông còn là chuyên gia tư vấn tại cảng Abu Dhabi và cảng Cartagena, cảng Barranquilla Colombia.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Xuất nhập khẩu thực hành

   Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
   55 giờ
   Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
   55 giờ

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình cung cấp kiến thức thực tế và cơ hội thực tập nghiệp vụ thực tế từ khi đàm phán hợp đồng thương mại cho đến khi hàng hóa được vận chuyển đến nhà nhập khẩu (nghiệp vụ, chứng từ, quy định thương mại…).

   Đối tượng khóa học

   Sinh viên và người đi làm trong lĩnh vực Logistics, XNK, giao nhận, vận chuyển… và các cá nhân có nhu cầu trau dồi kiến thức XNK

   Nội dung khóa học

   • Giới thiệu quy trình xuất nhập khẩu
   • INCOTERMS 2010
   • Những lưu ý và tiêu chí lựa chọn điều kiện INCOTERMS 2010
   • Đàm phán và ký kết hợp đồng ngoại thương
   • Nội dung hợp đồng ngoại thương, cách lập hợp đồng
   • Sửa bài tập về hợp đồng ngoại thương
   • Nội dung hối phiếu
   • Nội dung thanh toán quốc tế
   • Cách viết đơn xin mở L/C
   • Nội dung thanh toán quốc tế (tt)
   • Những lưu ý về L/C
   • Nội dung xin giấy phép XNK
   • Chuẩn bị hàng & kiểm hàng
   • Nội dung vận chuyển nội địa
   • Nội dung vận chuyển quốc tế: hàng lẻ & hàng nguyên container
   • Cung cấp tài liệu về tên viết tắc các phụ phí
   • Nội dung B/L, AWB và bài tập B/L, AWB
   • Nội dung bảo hiểm hàng hóa và bài tập về bảo hiểm
   • Nội dung thủ tục hải quan chung (XNK)
   • Quy trình làm thủ tục hải quan xuất khẩu và cách truyền TKHQ điện tử hàng xuất
   • Nội dung C/O & cách truyền C/O điện tử và bài tập C/O
   • Kiểm tra bộ chứng từ theo L/C và những sai sót thường gặp
   • Bộ chứng từ hàng nhập
   • Liên hệ hãng tàu, hãng hàng không lấy lệnh giao hàng
   • Kiểm tra hàng theo quy định của nhà nước (hàng có điều kiện)
   • Quy trình làm thủ tục hải quan nhập khẩu và cách truyền TKHQ điện tử hàng nhập
   • Vận chuyển nội địa kéo hàng về
   • Ôn lại toàn bộ nội dung khóa học (những lưu ý quan trọng)
   • Kiểm tra
   • Đi thực tế ngày 2

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Nghiệp vụ hải quan

   Nghiệp vụ hải quan
   2 tháng
   Nghiệp vụ hải quan
   2 tháng

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu và thực tế về nghiệp vụ hải quan.

   Đối tượng khóa học

   Người đi làm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ logistics, hải quan, doanh nghiệp giao nhận, công ty XNk, cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức trong lĩnh vực này.

   Nội dung khóa học

   • Pháp luật về hải quan (luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật)
   • Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (giao nhận, vận tải, TTQT và dịch vụ Logistic)
   • Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan
   • Hải quan điện tử: Hướng dẫn thực hành phần mềm khai báo hải quan và hướng tới tiếp cận hệ thống VNACCS/VCIS năm 2014

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Hướng dẫn nghiệp vụ hải quan điện tử

   Nghiệp vụ hải quan
   12 giờ
   Nghiệp vụ hải quan
   12 giờ

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình hỗ trợ nhân viên phòng xuất nhập khẩu doanh nghiệp nâng cao nghiệp vụ, am hiểu tận tường trong việc sử dụng phần mềm khai hải quan điện tử, rút ngắn thời gian, hạn chế sai sót trong quá trình làm thủ tục hải quan.

   Đối tượng khóa học

   • Sinh viên ngành xuấ nhập khẩu (XNK), Logistics
   • Nhân viên xnk của doanh nghiệp kinh doanh, gia công, sản xuất XNK, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics, giao nhận.

   Nội dung khóa học

   • HS CODE – Thuế xuất nhập khẩu (XNK)
   • Giới thiệu phần mềm ECUS 5
   • Khai các loại hình tờ khai xuất khẩu
   • Khai các loại hình tờ khai nhập khẩu

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng Khai các loại hình tờ khai nhập khẩuviên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do Tân Cảng-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Khai thác và quản trị kho hàng

   Nghiệp vụ quản lý kho
   58 giờ
   Nghiệp vụ quản lý kho
   58 giờ

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu và thực tế về nghiệp vụ quản trị và khai thác kho hàng hiệu quả kết hợp hoạt động phân tích các kho hàng thực tế (DC, kho CFS …) và tham quan thực tế tại kho doanh nghiệp.

   Đối tượng khóa học

   Người đi làm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ logistics, công ty XNK, ICD… cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức trong lĩnh vực này.

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Khai thác kho hàng hiệu quả

   • Tổng quan về dịch vụ kho hàng
   • Mô Hình chuẩn của một kho hàng phân phối
   • Hệ thống tiêu chí để chuẩn hoá và nâng cao khả năng hiệu quả khai thác kho hàng
   • Phương thức báo giá theo dịch vụ kho hàng

   Phần 2: Phát triển và gia tăng giá trị dịch vụ kho hàng

   • Giới thiệu các giải pháp nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí tại kho hàng
   • Phát triển và mở rộng dịch vụ cung cấp

   Phần 3: Tham quan trưc tiếp

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Kho ngoại quan

   Nghiệp vụ quản lý kho
   12 giờ
   Nghiệp vụ quản lý kho
   12 giờ

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức nghiệp vụ cần thiết và thực tế về kho ngoại quan (quy cách chất xếp, dịch vụ, chức năng, quy trình hoạt động…).

   Đối tượng khóa học

   Người đi làm trong lĩnh vực quản trị và khai thác kho hàng cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu nâng cao kiến thức nghiệp vụ thực tế về kho ngoại quan.

   Nội dung chương trình học

   Phần 1: Tỗng quan kho ngoại quan

   • Giới thiệu chung
   • Thành lập, tạm dùng, chấm dứt hoạt động kho ngoại quan
   • Quản lý kho ngoại quan

   Phần 2: Vận hành kho ngoại quan

   • Các loại chứng từ
   • Bill surrender/seaway bill/bill gốc
   • 4 qui trình ra vào kho ngoại quan
   • Chuyển kho ngoại quan
   • Chuyển nhượng hàng trong kho
   • Gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan
   • Bài tập ôn lại vận hành kho ngoại quan

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Tour học thực tế - Tham quan học tập thực tế tại Đà Nẵng

   Nghiệp vụ logistics
   1 thời lượng
   Học phí 5.200.000 ₫
   Nghiệp vụ logistics
   1 thời lượng
   Học phí 5.200.000 ₫

   Mục tiêu, lợi ích sau chuyến đi

   • Tìm hiểu tình hình hoạt động XNK, Logistics tại khu vực miền Trung Việt Nam
   • Tìm hiểu tình hình hoạt động quản lý khai thác cảng tại cảng khu vực miền Trung
   • Cung cấp các kiến thức cần thiết về hoạt động kinh tế, văn hóa khu vực cho học viên
   • Tạo môi trường hoạt động, học tập chủ động, thực tế và thoải mái cho học viên
   • Cung cấp chứng nhận tham gia khóa học để các bạn sinh viên nâng cao kiến thức kĩ năng thực tế bản thân và tạo nhiều cơ hội xin việc làm trong tương lai cho các bạn sinh viên
   • Địa điểm: Đà Nẵng và phố cổ Hội An

   Thông tin học phí

   Học phí này bao gồm:

   • Học phí, chứng nhận, tài liệu học tập
   • Xe vận chuyển đời mới, máy lạnh suốt tuyến.
   • Vé máy bay khứ hồi ( 7kg xách tay chưa bao gồm hành lý ký gởi)
   • Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao (có hồ bơi)
   • Hướng dẫn viên suốt tuyến
   • Vé tham quan thắng cảnh theo chương trình (Hội An, Ngũ Hành Sơn)
   • Du thuyền dọc sông Hàn
   • Ăn theo chương trình: 2 buổi ăn sáng trong đó có 2 buổi buffet, 2 buổi ăn chính
   • Nước tinh khiết: 02 chai 500 ml/ngày/khách
   • Khăn lạnh: 02 cái/ngày/khách
   • Nón du lịch

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng – STC sẽ cung cấp trong quá trình tham quan học tập

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành chuyến đi, học viên sẽ được Tân Cảng – STC cấp chứng nhận có giá trị toàn quốc.

   Tư vấn

   Tour học thực tế - Xuất nhập khẩu thực hành (2 ngày)

   Xuất nhập khẩu
   1 thời lượng
   Xuất nhập khẩu
   1 thời lượng

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu và thực tế về xuất nhập khẩu.

   Đối tượng khóa học

   Sinh viên đang học các ngành Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương, Logistics, Xuất nhập khẩu.

   Nội dung chương trình

   • Tổng quan hoạt động xuất nhập khẩu, hải quan
   • Tham quan thực tế các bộ phận cảng
   • Các nghiệp vụ liên quan đến tàu biển (tàu chợ)
   • Quy trình thủ tục hải quan tại cảng cửa khẩu
   • Thực hành khai hải quan điện tử trê ECUSS 5
   • Giải đáp thắc mắc và làm bài kiểm tra

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Tour học thực tế - Nghiệp vụ hải quan

   Nghiệp vụ hải quan
   1 thời lượng
   Nghiệp vụ hải quan
   1 thời lượng

   Mục tiêu khóa học

   Khóa học sẽ giúp bạn:

   • Biết cách xử lý và chuẩn bị các chứng từ cần thiết để thông quan cho một lô hàng bị kiểm tra chứng từ hoặc bị kiểm hóa
   • Các vấn đề thường phát sinh trong tranh chấp giữa công chức hải quan và người khai báo cùng cách xử lý
   • Cách đọc chứng từ đối với một lô hàng nhập khẩu hoặc xuất khẩu bị phân luồng vàng và luồng đỏ

   Đối tượng khóa học

   • Sinh viên đang học các ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị XNK, Logistics và Chuỗi cung ứng...
   • Người đi làm vừa tham gia làm trong lĩnh vực Logistics, XNK

   Nội dung khóa học

   • Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng biển
   • Đăng ký chuyển bãi kiểm hóa, công tác cắt bấm seal tại cảng và một số vấn đề cần lưu ý khác.
   • Các cơ quan hải quan và chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan.
   • Các nghiệp vụ hải quan cần quan tâm (đăng ký trước, kiểm tra chuyên ngành, thuế hải quan, quy định phân luồng…)
   • Tham quan hoạt động thực tế các đơn vị thuộc hải quan cảng
   • Giải đáp thắc mắc và làm bài kiểm tra

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Vận hành trang thiết bị cảng - Kỹ thuật vận hành xe nâng - Reach Stacker

   Nghiệp vụ logistics
   1 thời lượng
   Nghiệp vụ logistics
   1 thời lượng

   Mục tiêu khóa học

   Khóa học sẽ giúp bạn nắm được kiến thức cơ bản về xe nâng container Reach Stacker, tìm hiểu về an toàn trong việc vận hành nhằm nâng cao tính hiệu quả, tăng năng xuất lao động, đảm bảo an toàn cho thiết bị và người.

   Đối tượng khóa học

   Người làm việc ở cảng, ICDs, depot, khu công nghiệp, khu chế xuất… cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu liên quan tới kỹ thuật và kỹ năng vận hành xe nâng Reach Stacker.

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Lý thuyết chung máy xếp dỡ (50 tiết)

   • Khái niệm, phân loại và đặc điểm
   • Thiết bị động lực
   • Hệ thống truyền động
   • Hệ thống di chuyển
   • Hệ thống điều khiển

   Phần 2: Cấu tạo kết cấu xe nâng (100 tiết)

   • Những vấn đề chung về máy nâng tự hành
   • Đặc tính chung về kết cấu máy nâng tự hành
   • Các hệ thống trên máy nâng kiểu cần
   • Kết cấu máy nâng kiểu cần
   • Các cơ cấu công tác trên máy nâng kiểu cần
   • An toàn trong quá trình khai thác máy nâng kiểu cần
   • Bảo dưỡng
   • Hàng hóa và kỹ thuật xếp dỡ hàng hóa

   Phần 3: Quy trình vận hành (50 tiết)

   • Trách nhiệm của người vận hành
   • Kiểm tra an toàn trước khi vận hành.
   • Một số lưu ý khi vận hành
   • Công tắc, chức năng và bố trí điều khiển trên cabin
   • Các bước vận hành

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Vận hành trang thiết bị cảng - Kỹ thuật vận hành cẩu bờ - S.T.S

   Nghiệp vụ logistics
   1 thời lượng
   Nghiệp vụ logistics
   1 thời lượng

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết về kỹ thuật vận hành cẩu bờ STS.

   Đối tượng khóa học

   Người đi làm ở cảng, ICDs,… cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu liên quan tới kỹ thuật và vận hành cẩu bờ STS.

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Lý thuyết (200 tiết)

   • Lý thuyết máy trục (cấu tạo và nguyên lý vận hành của cẩu bờ và các hệ thống thiết bị trên cẩu bờ)
   • Kỹ thuật vận hành cẩu bờ
   • Kiểm tra, chăm sóc và bảo dưỡng cẩu bờ
   • Hàng hóa và kỹ thuật xếp/dỡ
   • Kỹ thuật an toàn

   Phần 2: Thực hành (20 giờ)

   • Tìm hiểu cấu tạo và các chức năng vận hành
   • Khởi động cẩu và thao tác không tải
   • Thao tác vận hành với tải nhẹ
   • Thao tác vận hành với tải
   • Kỹ năng sử lý tình huống

   Lưu ý:

   • Trước khi học thực hành, học viên phải được học và kiểm tra đạt các môn lý thuyết: cấu tạo và nguyên lý các hệ thống cẩu, kỹ thuật an toàn, đặc tính hàng hóa, chăm sóc và bảo dưỡng cẩu
   • Trong thời gian học thực hành: nhất thiết phải có giáo viên hướng dẫn thực hành ngồi trên ca-bin (hoặc lái chính của cẩu nếu có sự phân công kèm cặp)

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Vận hành trang thiết bị cảng - Kỹ thuật vận hành cẩu khung bánh lốp RTG

   Nghiệp vụ logistics
   1 thời lượng
   Nghiệp vụ logistics
   1 thời lượng

   Mục tiêu khóa học

   Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết về kỹ thuật vận hành cẩu khung bánh lốp RTG.

   Đối tượng khóa học

   Người đi làm ở cảng, ICDs, depot, khu công nghiệp, khu chế xuất, cùng tất cả các cá nhân có nhu cầu liên quan tới kỹ thuật và vận hành cẩu khung bánh lốp RTG.

   Nội dung khóa học

   Phần 1: Lý thuyết (200 tiết)

   • Lý thuyết máy trục (cấu tạo và nguyên lý vận hành của cổng trục và các hệ thống thiết bị)
   • Kỹ thuật vận hành máy trục RTG
   • Kiểm tra, chăm sóc và bảo dưỡng máy trục
   • Hàng hóa và kỹ thuật xếp/dỡ
   • Kỹ thuật an toàn

   Phần 2: Thực hành (20 giờ)

   • Tìm hiểu cấu tạo và các chức năng vận hành
   • Khởi động cẩu và thao tác không tải
   • Thao tác vận hành với tải nhẹ
   • Thao tác vận hành với tải
   • Kỹ năng sử lý tình huống

   Lưu ý:

   • Trước khi học thực hành, học viên phải được học và kiểm tra đạt các môn lý thuyết: cấu tạo và nguyên lý các hệ thống cẩu, kỹ thuật an toàn, đặc tính hàng hóa, chăm sóc và bảo dưỡng cẩu.
   • Trong thời gian học thực hành: Nhất thiết phải có giáo viên hướng dẫn thực hành ngồi trên ca-bin (hoặc lái chính của cẩu nếu có sự phân công kèm cặp)

   Đội ngũ giáo viên

   Giảng viên người Việt đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực liên quan.

   Tài liệu học tập

   Tân Cảng-STC sẽ cung cấp tài liệu học tập vào ngày khai giảng khóa học.

   Chứng chỉ

   Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được nhận chứng chỉ tham gia do TÂN CẢNG-STC cấp, có giá trị toàn quốc. Yêu cầu: Các học viên phải tham gia đầy đủ 80% tổng số giờ học. Ngoài ra, Tân Cảng-STC sẽ tổ chức các khóa học theo yêu cầu với những tiêu chí sau:

   • Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp (với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên)
   • Thời gian toàn khóa có thể được thay đổi phù hợp với trình độ đầu vào và kinh nghiệm của học viên
   Tư vấn

   Huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động

   Nghiệp vụ khác
   1 thời lượng
   Nghiệp vụ khác
   1 thời lượng

   Đối tượng tham gia

   • Nhóm 1: Người làm công tác quản lý
   • Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động
   • Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định
   • Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)
   • Nhóm 5: Người làm công tác y tế
   • Nhóm 6: Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

   Nội dung khóa học

   Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

   • Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
   • Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở
   • Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa

   Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

   Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

   • Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở
   • Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn

   Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra

   Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định

   • Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
   • Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
   • Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
   • Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
   • Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động

   Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

   Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)

   • Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung)
   • Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

   Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

   Nhóm 5: Người làm công tác y tế

   • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
   • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
   • Huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

   Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ và nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ. Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động (có thời hạn 05 năm)

   Nhóm 6: Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

   • Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.
   • Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm.
   Tư vấn

   Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải, vận tải

   Kỹ năng tự học
   1 thời lượng
   Kỹ năng tự học
   1 thời lượng

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Tổng quan

   Công ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực TÂN CẢNG-STC là trung tâm đào tạo đặc biệt tại Việt Nam chuyên cung cấp các khóa học ngắn hạn trong lĩnh vực CẢNG BIỂN, HÀNG HẢI, VẬN TẢI và LOGISTICS.

   Được hình thành và phát triển dựa trên sự hợp tác lâu dài và đầy triển vọng giữa Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn (1989), Việt Nam và Tập đoàn STC, Hà Lan (hoạt động tại VN từ năm 1993), kết hợp cùng phương pháp giảng dạy thực tế, mang tính ứng dụng cao, hệ thống mô phỏng hiện đại được chuyển giao từ Hà Lan, Tân Cảng-STC đã tổ chức khóa học và cấp chứng chỉ có giá trị toàn quốc cho hàng nghìn sinh viên và lao động các cấp đang làm việc trong lĩnh vực vận tải biển, vốn là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.

   Các giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đến tham quan và làm việc tại Tân Cảng-STCCác giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đến tham quan và làm việc tại Tân Cảng-STC

   Nhằm mục đích trở thành “ Nhà cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, tư vấn, quản lý nguồn nhân lực mang đẳng cấp quốc tế trong toàn bộ chuỗi cung ứng tại Việt Nam”, chúng tôi vẫn luôn và đang cố gắng:

   • Cung cấp các giải pháp giáo dục cụ thể và chi tiết với tiêu chuẩn quốc tế cho nguồn nhân sự chuyên ngành cảng biển, vận tải và logistics bao gồm cả giải pháp giáo dục về quản lý cảng, xử lý hàng hóa, vận tải biển, chuỗi cung ứng, quản lý tiến độ, và các lĩnh vực có liên quan.

   • Thực hiện việc quản lý nguồn nhân sự cho các công ty Việt Nam và nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam.

   • Cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển nguồn nhân sự, lập chiến lược quản lý và phát triển nhân sự. Ngoài ra Tân Cảng-STC cũng hỗ trợ cung cấp công việc cho các cá nhân trong và ngoài nước cũng như các công ty hiện đang hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, vận tải, và logistics.

   Nguồn: Công ty TNHH nguồn nhân lực Tân Cảng-STC

   *Thông tin trung tâm/ trường được cập nhật vào tháng 9/2019

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay