Công ty TNHH Tư vấn ACC Bình Minh | Edu2Review
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Kế toán trọn gói

Kế toán - kiểm toán
2.900.000đ
2.900.000đ

Kế toán trọn gói

Trình độ

Kế toán - kiểm toán
Học phí
2.900.000đ

Chương trình

NỘI DUNG KHÓA HỌC:
Phần 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ LẬP CÁC BÁO CÁO THUẾ
1. Hệ thống tài khoản kế toán; hướng dẫn các viết thu chi, phiếu kế toán, viết hóa đơn tài chính; phân biệt chứng từ, cách sắp xếp chứng từ, phân biệt chứng từ để hạch toán kế toán.
2. Hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ kế toán như: Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; kế toán mua CCDC, mua TSCĐ; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán sản xuất và tính giá thành;hướng dẫn lập bảng định mức tiêu hao nguyên liệu và tỷ lệ hao hụt; hướng dẫn theo dõi mã vụ việc và tính giá thành công ty xây dựng; kế toán công nợ phải thu phải trả; xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận; tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, CCDC.
3. Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý; thuế TNDN tạm tính; thuế TNCN phải nộp; Báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNDN.

Phần 2: THỰC HÀNH
1. Viết hóa đơn tài chính, lập các biên bản điều chỉnh hóa đơn (nếu viết sai); Điều chỉnh báo cáo thuế GTGT khi kê khai sai.
2. Đăng ký mã số thuế cá nhân, làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh.
3. Căn cứ vào bộ chứng từ hóa đơn đầu ra, vào học viên được hạch toán ghi tay sau đó được thực hành trên phần mềm bản quyền (tuy nhiên học viên được học phương pháp tối ưu ko lệ thuộc vào hạch toán tự động trên phần mềm, đảm bảo học viên nhớ lâu dài các nghiệp vụ đã hạch toán). Được cọ xát trên tất cả các phân hệ trong hệ thống phần mềm; được hướng dẫn hạch toán lương và các khoản trích theo lương chuẩn dễ nhớ. Được tính giá thành SX và giá thành XD chi tiết.
4. Được hướng dẫn in sổ sách cuối kỳ, các báo cáo cần nộp và thời gian nộp.
*** Với kế toán doanh nghiệp mới thành lập được hướng dẫn các thủ tục thuế ban đầu.
*** Học viên có thể mang chứng từ doanh nghiệp đến học.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay