Công ty TNHH Tư vấn ACC Bình Minh - Khóa học Kế toán trọn gói | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Kế toán trọn gói

Học phí 2.900.000 ₫

Chương trình

Trình độ

Kế toán - kiểm toán

Thông tin liên hệ

Bằng việc đăng ký thông tin, bạn đồng ý cho phép Edu2Review và trung tâm liên lạc để tư vấn khóa học cho bạn.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:
Phần 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ LẬP CÁC BÁO CÁO THUẾ
1. Hệ thống tài khoản kế toán; hướng dẫn các viết thu chi, phiếu kế toán, viết hóa đơn tài chính; phân biệt chứng từ, cách sắp xếp chứng từ, phân biệt chứng từ để hạch toán kế toán.
2. Hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ kế toán như: Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; kế toán mua CCDC, mua TSCĐ; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán sản xuất và tính giá thành;hướng dẫn lập bảng định mức tiêu hao nguyên liệu và tỷ lệ hao hụt; hướng dẫn theo dõi mã vụ việc và tính giá thành công ty xây dựng; kế toán công nợ phải thu phải trả; xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận; tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, CCDC.
3. Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý; thuế TNDN tạm tính; thuế TNCN phải nộp; Báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNDN.

Phần 2: THỰC HÀNH
1. Viết hóa đơn tài chính, lập các biên bản điều chỉnh hóa đơn (nếu viết sai); Điều chỉnh báo cáo thuế GTGT khi kê khai sai.
2. Đăng ký mã số thuế cá nhân, làm hồ sơ giảm trừ gia cảnh.
3. Căn cứ vào bộ chứng từ hóa đơn đầu ra, vào học viên được hạch toán ghi tay sau đó được thực hành trên phần mềm bản quyền (tuy nhiên học viên được học phương pháp tối ưu ko lệ thuộc vào hạch toán tự động trên phần mềm, đảm bảo học viên nhớ lâu dài các nghiệp vụ đã hạch toán). Được cọ xát trên tất cả các phân hệ trong hệ thống phần mềm; được hướng dẫn hạch toán lương và các khoản trích theo lương chuẩn dễ nhớ. Được tính giá thành SX và giá thành XD chi tiết.
4. Được hướng dẫn in sổ sách cuối kỳ, các báo cáo cần nộp và thời gian nộp.
*** Với kế toán doanh nghiệp mới thành lập được hướng dẫn các thủ tục thuế ban đầu.
*** Học viên có thể mang chứng từ doanh nghiệp đến học.