Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á - Khóa học Bảo trì năng suất toàn diện (TPM) | Edu2Review

Khóa học Bảo trì năng suất toàn diện (TPM)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kế hoạch sản xuất

Thời lượng

2 buổi

Mục tiêu khóa học

  • Giảm thời gian ngừng máy do sự cố và chuyển đổi sản phẩm
  • Giảm mất mát tốc độ (khi thiết bị không thể vận hành tại tốc độ tối ưu của nó)
  • Giảm thời gian chạy không tải và ngừng đột xuất vì hoạt động bất thường của những cảm biến, ùn tắc công việc
  • Giảm những khuyết tật của quá trình do hàng hủy hay hàng hỏng cần tái chế.
  • Giảm bớt lãng phí chạy thử

Nội dung đào tạo

  1. Giới thiệu cơ bản về TPM
  2. Các kỹ thuật ứng dụng TPM

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá