Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

26 khóa học

Mục tiêu đào tạo

 • Hiểu được tầm quan trọng của việc hướng dẫn nhân viên trong công việc
 • Có được các kỹ năng để hướng dẫn nhân viên làm việc tích cực
 • Phát triển các kỹ năng dẫn dắt và cố vấn nhân viên
 • Biết tập trung những nội dung cần thiết trong hướng dẫn công việc
 • Biết cách giúp nhân viên không ngừng rèn luyện trong công việc

Đối tượng học viên

Đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp (các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp) mong muốn nâng cao khả năng hướng dẫn kỹ năng làm việc cho nhân viên.

Nội dung đào tạo

 1. Khái niệm về hướng dẫn trong công việ

 2. Các nội dung cần hướng dẫn cho nhân viên trong công việc

 3. Chu kỳ hướng dẫn trong công việc

 4. Đối mặt với những nhân viên có vấn đ

 5. Xây dựng môi trường tạo ra cơ hội rèn luyện không ngừng trong công việc

Nhận tư vấn

Kỹ năng giao tiếp dành cho quản lý

Kỹ năng giao tiếp
3 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Xác định những lợi ích của việc trở thành nhà quản lý có kỹ năng giao tiếp tốt
 • Nâng cao tối đa khả năng giao tiếp của các nhà quản lý cấp trung
 • Cung cấp các kỹ năng mới nhằm giúp các nhà quản lý cấp trung giao tiếp hiệu quả hơn với nhân viên và với quản lý cấp cao
 • Vượt qua các rào cản để giao tiếp/truyền đạt có hiệu quả
 • Lên kế hoạch giao tiếp để đạt được kết quả mong muốn

Đối tượng học viên

Cấp lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp (các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp) mong muốn nâng cao khả năng giao tiếp với đội ngũ nhân viên cũng như với các đối tác trong công việc

Nội dung đào tạo

 1. Tầm quan trọng của việc giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc
 2. Khái niệm giao tiếp, truyền đạt
 3. Các bí quyết giao tiếp đạt hiệu quả cao dành cho quản lý
 4. Phương pháp giao tiếp giúp nhân viên hoàn thành mục tiêu công việc
Nhận tư vấn

Mục tiêu đào tạo

 • Người tham gia sẽ cảm nhận và khám phá được sức mạnh tiềm ẩn của bản thân
 • Biết đánh thức được sức mạnh tiềm ẩn để thực hiện công việc hiệu quả
 • Hiểu được chính mình và hiểu được môi trường xung quanh
 • Biết loại bỏ các yếu tố tiêu cực, duy trì và phát triển các yếu tố tích cực
 • Hiểu được tầm quan trọng và biết cách thiết lập mục tiêu của cá nhân và tổ chức
 • Vận dụng sức mạnh tiềm ẩn của bản thân và phương pháp khoa học để làm việc hiệu quả, đạt mục tiêu và trở thành người thành công

Đối tượng học viên

Chương trình dành cho mọi đối tượng có nhu cầu, ước muốn khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân để vận dụng trong cuộc sống và công việc, nhanh chóng có được sự thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống

Nội dung đào tạo

 1. Cảm nhận bản thân và hiểu biết thế giới xung quanh

 2. Đánh thức sức mạnh tiềm ẩn

 3. Mục tiêu trong cuộc sống và trong công việc

 4. Phương pháp đạt mục tiêu để thành công

Nhận tư vấn

Mục tiêu đào tạo

 • Các nhà quản lý sẽ nắm bắt được các vấn đề căn bản về tuyển dụng
 • Biết thực hiện quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp để chọn đúng người
 • Biết cách phỏng vấn đạt hiệu quả cao
 • Biết cách giữ chân người tài để phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp

Đối tượng học viên

Chương trình được thiết kế cho phòng nhân sự, cũng như các cấp quản lý để có thể tuyển dụng được người tài và giữ chân họ cho doanh nghiệp

Nội dung đào tạo

 1. Những vấn đề căn bản về tuyển dụn

 2. Quy trình tuyển dụng

 3. Giữ chân người tài

 4. Tình huống bất khả kháng về nhân sự

Nhận tư vấn

Quản lý direct marketing

Quản lý chiến dịch marketing
3 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Nắm bắt được căn bản về marketing và direct marketing
 • Nắm bắt được các hoạt động dicrect marketing hiệu quả
 • Cơ hội thực hành các hoạt động direct marketing một cách sáng tạo
 • Đề xuất và áp dụng các hoạt động direct marketing hiệu quả vào hoạt động Marketing của công ty

Đối tượng học viên

– Dành cho các quản lý, nhân viên phụ trách tiếp thị tại các doanh nghiệp

– Các nhà quản trị thương hiệu, cán bộ phụ trách đối ngoại (PR)

Nội dung đào tạo

 1. Giới thiệu sơ lược Marketing

 2. Khái niệm về Direct Marketing

 3. Các hoạt động Direct Marketing hiệu quả

Nhận tư vấn

Kỹ năng huấn luyện chuyên nghiệp

Đào tạo nhân viên
3 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Học viên nắm bắt được quy trình đào tạo - huấn luyện chuyên nghiệp
 • Biết chuẩn bị chu đáo và chuyên nghiệp trước khi đào tạo - huấn luyện
 • Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ giảng dạy
 • Biết cách tổ chức các hoạt động đa dạng, hấp dẫn trong các khoá huấn luyện
 • Biết cách trình bày lôi cuốn học viên tham dự sôi nổi suốt chương trình đào tạo.
 • Biết kiểm soát môi trường huấn luyện một cách hiệu quả.
 • Biết cách đánh giá hiệu quả của khóa đào tạo - huấn luyện.

Đối tượng học viên

– Quản lý và nhân viên phòng nhân sự, tổ chức hành chánh

–Cửa hàng trưởng, nhân viên các phòng kinh doanh, phòng thị trường, phòng marketing, bộ phận dịch vụ khách hàng

– Các trưởng phòng, trưởng nhóm thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo cho nhân viên

– Các cá nhân mong muốn trở thành chuyên viên đào tạo

Nội dung đào tạo

 1. Chuẩn bị

 2. Cách thiết kế và điều khiển các hoạt động

 3. Tiến hành đào tạo - huấn luyện

 4. Đánh giá sau đào tạo - huấn luyện

Nhận tư vấn

Nhà lãnh đạo 360°

Quản lý & lãnh đạo
3 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Giúp các nhà quản lý nhận thức được tầm quan trọng của việc lãnh đạo toàn diện
 • Giúp các nhà quản lý tránh được những ngộ nhận và ý thức được những thách thức phải đương đầu để phát triển khả năng lãnh đạo của bản thân
 • Biết được nguyên tắc lãnh đạo các cấp

Đối tượng học viên

Chương trình được thiết kế dành cho các cấp lãnh đạo, quản lý

Nội dung đào tạo

 1. Những ngộ nhận và thách thức lãnh đạo cấp trung phải vượt qua để trở thành nhà lãnh đạo 360°

 2. Các nguyên tắc lãnh đạo 360°

 3. Các giá trị của nhà lãnh đão 360°

Nhận tư vấn

Lãnh đạo và giám sát hiệu quả

Quản lý & lãnh đạo khác
3 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Các nhà quản lý cấp trung sẽ biết cách lãnh đạo và giám sát đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả
 • Hiểu rõ cách tổ chức đội ngũ nhân viên hiệu quả
 • Biết cách động viên đội ngũ nhân viên làm việc tích cực
 • Biết cách đánh giá việc thực hiện của đội ngũ nhân viên

Đối tượng học viên

Cấp lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp mong muốn nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo

Nội dung đào tạo

 1. Giới thiệu và định hướng nghề nghiệp

 2. Các kỹ năng lãnh đạo

 3. Giám sát đội ngũ nhân viê

 4. Hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên làm việc hiệu quả

 5. Khuyến khích và động viên đội ngũ nhân viên

Nhận tư vấn

Mục tiêu đào tạo

 • Học viên hiểu được tầm quan trọng của việc gây ảnh hưởng đến người khác
 • Nắm bắt được các chiến thuật gây ảnh hưởng
 • Biết cách rèn luyện và nâng cao kỹ năng gây ảnh hưởng
 • Hiểu được khía cạnh đạo đức trong việc gây ảnh hưởng và thuyết phục

Đối tượng học viên

Cấp lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp

Nội dung đào tạo

 1. Vai trò thiết yếu tầm ảnh hưởng và quyền lự

 2. Các chiến thuật gây ảnh hưởng

 3. Nâng cao kỹ năng gây ảnh hưởng đến người khác

Nhận tư vấn

Quản lý xung đột

Quản lý & lãnh đạo khác
3 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Giúp học viên tham gia hiểu được tầm quan trọng của việc cân bằng của giá trị cá nhân và văn hóa doanh nghiệp để giảm thiểu sự xuất hiện của xung đột tiêu cực
 • Hiểu được nguyên nhân xảy ra xung đột để phòng ngừa các trường hợp mất kiểm soát khi có xung đột diễn ra
 • Biết cách ứng dụng mô hình giải quyết xung đột vào trong thực tế công việc
 • Giúp học viên có thái độ tích cực khi giải quyết xung đột, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả

Đối tượng học viên

– Các nhà quản trị, điều hành doanh nghiệp, các giám đốc, các trưởng, phó phòng

– Các chuyên viên, các nhân viên muốn kiểm soát và giải quyết tốt các tình huống xung đột xảy ra trong công việc

Nội dung đào tạo

 1. Mối quan hệ

 2. Mối quan hệ và văn hóa doanh nghiệp

 3. Khái niệm xung đột

 4. Quản lý xung đột hiệu quả

Nhận tư vấn

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp kiến thức và phương pháp để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
 • Giúp học viên phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Đánh thức tiềm năng sáng tạo của học viên để có thể giải quyết vấn đề một cách sáng tạo
 • Thông qua giải quyết vấn đề hiệu quả, học viên sẽ biết tổ chức công việc một cách hiệu quả nhất

Đối tượng học viên

Đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp và các nhân viên mong muốn nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Nội dung đào tạo

 1. Các bước ra quyết định hiệu quả
 2. Giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
 3. Tổ chức công việc hiệu quả thông qua giải quyết vấn đề
Nhận tư vấn

Mục tiêu đào tạo

 • Nâng cao tối đa khả năng đàm phán qua việc áp dụng hiệu quả những kỹ năng đàm phán hiện đại, phù hợp với các tình huống đàm phán khác nhau
 • Am hiểu các nguyên tắc, chiến lược đàm phán
 • Phòng ngừa và tránh các lỗi nghiêm trọng trong đàm phán

Đối tượng học viên

– Ban lãnh đạo của quý doanh nghiệp, cửa hàng trưởng, nhân viên các phòng kinh doanh, phòng thị trường, phòng marketing, bộ phận dịch vụ khách hàng

– Các cá nhân thường xuyên giao dịch, trao đổi mua bán muốn nâng cao kỹ năng đàm phán thương lượng hiệu quả

Nội dung đào tạo

 1. Tổng quan về đàm phán, thương lượn

 2. Chuẩn bị cho việc đàm phán, thương lượng

 3. Tiến hành đàm phán, thương lượng

 4. Các chiến thuật trong đàm phán, thương lượn

 5. Tiến hành đàm phán, thương lượng

Nhận tư vấn

Mục tiêu đào tạo

 • Nâng cao tối đa khả năng đàm phán qua việc áp dụng hiệu quả những kỹ năng đàm phán hiện đại, phù hợp với các tình huống đàm phán khác nhau
 • Am hiểu các nguyên tắc, chiến lược đàm phán
 • Phòng ngừa và tránh các lỗi nghiêm trọng trong đàm phán

Đối tượng học viên

– Ban lãnh đạo của quý doanh nghiệp, cửa hàng trưởng, nhân viên các phòng kinh doanh, phòng thị trường, phòng marketing, bộ phận dịch vụ khách hàng

– Các cá nhân thường xuyên giao dịch, trao đổi mua bán muốn nâng cao kỹ năng đàm phán thương lượng hiệu quả

Nội dung đào tạo

 1. Tổng quan về đàm phán, thương lượng

 2. Chuẩn bị cho việc đàm phán, thương lượng

 3. Tiến hành đàm phán, thương lượng

 4. Các chiến thuật trong đàm phán, thương lượng

 5. Tiến hành đàm phán, thương lượng

Nhận tư vấn

Giới thiệu khóa học

TWI - chương trình đào tạo các Kỹ năng Quản lý Thiết yếu dành cho Quản lý, Giám sát đội nhóm. TWI được xem là tiền đề của chương trình sản xuất tinh gọn, lean manufacturing system hay Toyota production system. Các chương trình TWI hiện đang tiếp tục được phát triển sâu rộng trên thế giới tại nhiều doanh nghiệp trong hành trình cải tiến liên tục.

Nội dung khóa học

 1. Đôi nét giới thiệu về TƯI
 2. Hướng dẫn công việc
 3. Phương pháp làm việc
 4. Quan hệ trong công việc
Nhận tư vấn

Quản lý đội ngũ kinh doanh hiệu quả

Quản lý & lãnh đạo khác
3 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Biết cách tuyển dụng đúng nhân viên kinh doanh phù hợp
 • Hiểu rõ cách tổ chức đội kinh doanh hiệu quả
 • Biết cách lãnh đạo và động viên đội ngũ kinh doanh
 • Có khả năng giám sát đội kinh doanh
 • Có thể đánh giá việc thực hiện của đội ngũ kinh doanh

Đối tượng học viên

Các giám đốc, trưởng/phó phòng kinh doanh, các trưởng nhóm phụ trách bán hàng

Nội dung đào tạo

 1. Giới thiệu và định hướng nghề nghiệp

 2. Giới thiệu và định hướng nghề nghiệp

 3. Tổ chức đội ngũ kinh doanh hiệu quả

 4. Hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh làm việc hiệu quả

 5. Chỉ tiêu doanh số và đánh giá hiệu quả công việc

 6. Khuyến khích động viên đội ngũ nhân viên kinh doanh

Nhận tư vấn

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng bán hàng
3 tháng

Mục tiêu đào tạo

 • Có định hướng và quan niệm tích cực về nghề bán hàng
 • Nắm bắt các yếu tố giúp trở thành người bán hàng giỏi
 • Biết được cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng
 • Có khả năng trình bày tốt về sản phẩm trong tiến trình bán hàng
 • Biết được kỹ năng ứng phó từ chối, phản đối của khách hàng
 • Có khả năng đóng giao dịch và ký kết hợp đồng hiệu quả
 • Biết cách quản lý công nợ khách hàng, đề xuất giải pháp công nợ hiệu quả
 • Biết cách cung cấp dịch vụ hậu mãi tốt và tiếp tục phục vụ khách hàng

Đối tượng học viên

– Ban lãnh đạo của doanh nghiệp

– Nhân viên các phòng kinh doanh, phòng thị trường, phòng marketing

– Các cửa hàng trưởng và các cá nhân muốn trở thành chuyên viên bán hàng

Nội dung đào tạo

 1. Giới thiệu và định hướng nghề nghiệp

 2. Quy trình bán hàng hiệu quả

 3. Phương pháp bán hàng và đóng hợp đồng hiệu quả

 4. Quản lý công nợ hiệu quả

 5. Bí quyết để thành công trong nghề bán hàng

Nhận tư vấn

Kỹ năng phục vụ khách hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng giao tiếp khác
3 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Giúp học viên tham gia nắm bắt được thế nào là phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp và chất lượng
 • Học viên biết được quy trình phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng
 • Học viên biết cách phối hợp các tiêu chuẩn phục vụ khách hàng của công ty để thiết lập riêng cho mình những tiêu chuẩn phục vụ đạt chất lượng cao
 • Học viên cảm nhận được những nhu cầu chính đáng của khách hàng và nỗ lực hết mình để đáp ứng những nhu cầu này, từ đó giúp khách hàng nhớ đến dịch vụ chuyên nghiệp, hình ảnh đẹp của công ty

Đối tượng học viên

– Các cán bộ, nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh

– Bộ phận chăm sóc khách hàng

– Bộ phận đối ngoại, thư ký, trợ lý

– Nhân viên trực điện thoại, tổng đài trong các cơ quan, doanh nghiệp

Nội dung đào tạo

 1. Khái niệm phục vụ khách hàng
 2. Các bước phục vụ khách hàng chất lượng
 3. Phương pháp phục vụ khách hàng chuyên nghiệp
 4. Phục vụ khách hàng nội bộ
 5. Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng
Nhận tư vấn

Mục tiêu đào tạo

 • Nhận biết các nhân tố giúp việc thuyết trình mang lại hiệu quả cao
 • Đưa ra lời giới thiệu ấn tượng cho buổi thuyết trình
 • Dùng nhiều cách khác nhau để đa dạng hóa bài thuyết trình
 • Liên kết các ý tưởng với nhau và hình thành cấu trúc của bài thuyết trình hiệu quả
 • Sử dụng đúng ngôn ngữ trong buổi thuyết trình
 • Biết cách thiết kế và sử dụng tốt phương tiện hỗ trợ nghe nhìn
 • Sử dụng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp rõ ràng và thuyết phục
 • Kết thúc buổi thuyết trình hiệu quả
 • Xử lý các câu hỏi hiệu quả

Đối tượng học viên

– Các quản lý cấp cao và cấp trung, các nhân viên cần thực hiện việc trình bày chuyên nghiệp hay phải điều hành các cuộc họp, hội thảo

– Các cá nhân muốn rèn luyện và nâng cao kỹ năng thuyết trình trước đám đông

Nội dung đào tạo

 1. Tầm quan trọng của buổi thuyết trình thành công
 2. Những đặc điểm giúp buổi thuyết trình thành công
 3. Các bước chuẩn bị cho thuyết trình
 4. Tiến hành thuyết trình
 5. Kiểm soát buổi thuyết trình
Nhận tư vấn

Quản lý thời gian hiệu quả

Quản lý thời gian
3 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Các nhà quản lý sẽ biết cách quản lý thời gian hiệu quả
 • Biết sắp xếp, ưu tiên trong công việc
 • Biết cách giảm thiểu và tránh xa “kẻ đánh cắp thời gian”
 • Biết cách ủy quyền và giao việc hiệu quả

Đối tượng học viên

Cấp lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp mong muốn quản lý thời gian vàng bạc của mình một cách hiệu quả.

Nội dung đào tạo

 1. Biết được thời gian của nhà quản lý
 2. Bí quyết để sử dụng thời gian hiệu quả
 3. Người giỏi không phải là người làm tất cả (nghệ thuật giao việc và ủy quyền)
Nhận tư vấn

Mục tiêu đào tạo

 • Nhân viên hiểu được vai trò quan trọng của làm việc đội - nhóm
 • Các thành viên biết cách gắn kết dựa trên các giá trị văn hóa của doanh nghiệp
 • Biết được các nền tảng có thể giúp đội - nhóm làm việc thành công
 • Các thành viên trong đội, nhóm ý thức được tầm quan trọng của mục tiêu chung
 • Nhân viên sẽ biết tập trung vào các hoạt động giúp đội - nhóm của mình thành công
 • Nhân viên biết cách hạn chế, kiểm soát và xử lý mâu thuẫn, xung đột

Đối tượng học viên

Khóa học được thiết kế dành cho cả cấp quản lý và nhân viên để giúp nâng cao tinh thần đồng đội, phối hợp nhịp nhàng trong làm việc đội nhóm.

Nội dung đào tạo

 1. Khái niệm và vai trò đội - nhóm

 2. Nền tảng của sự thành công trong đội - nhóm

 3. Hoạt động đội - nhóm hiệu quả

 4. Giải quyết vấn đề phát sinh và mâu thuẫ

 5. Tổ chức họp nhóm hiệu quả

 6. Liên lạc với đồng nghiệp qua điện thoại

 7. Giải quyết xung đột

Nhận tư vấn

Kỹ năng nhận thức để thay đổi

Quản lý bản thân
3 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Người tham gia sẽ tự nhận thức được sự cần thiết và tầm quan trọng của sự thay đổi thông qua các hoạt động
 • Biết sẵn sàng để thay đổi một cách khoa học
 • Biết hạn chế, loại bỏ các sai lầm khi thay đổi
 • Các nhà quản lý biết áp dụng 7 bước trong quy trình thay đổi để áp dụng cho phòng ban, tổ chức mà mình đang công tác

Đối tượng học viên

Khóa học phù hợp với tất cả các cá nhân trong doanh nghiệp muốn có những nhận thức tích cực về việc thay đổi để đạt được thành công trong công việc và trong cuộc sống.

Nội dung đào tạo

 1. Ý thức thay đổi bản thân
 2. Sẵn sàng thay đổi
 3. Các bước thay đổi một cách khoa học
 4. Thực hiện thay đổi một cách hiệu quả
Nhận tư vấn

7 công cụ quản lý chất lượng (7QC)

Tổ chức công việc
3 buổi

Giới thiệu khóa học

7 công cụ kiểm soát chất lượng cơ bản (7 basic quality control tools) được xem là những hành trang không thể thiếu nhằm đạt được mục tiêu chất lượng toàn diện, mang lại sự hài lòng cho khách hàng với chi phí thấp nhất

Nội dung đào tạo

 1. Giải quyết vấn đề bằng câu chuyện qc
 2. Biểu đồ pareto
 3. Biểu đồ nguyên nhân – kết quả
 4. Biểu đồ, đồ thị
 5. Phiếu kiểm soát (check sheet)
 6. Biểu đồ tần suất
 7. Biểu đồ phân tán
 8. Biểu đồ kiểm soát
Nhận tư vấn

Lean Six Sigma – LSS

Kế hoạch sản xuất
6 buổi

Giới thiệu khóa học

Lean Six Sigma (LSS) là một mô hình quản lý kết hợp có chọn lọc giữa sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing) và six sigma ra đời vào những năm 90. Đây được xem là một xu thế mới trong việc lựa chọn các phương pháp và công cụ cải tiến một cách hữu hiệu. Có thể nói LSS là một phương pháp linh hoạt và toàn diện để đạt được và duy trì sự thành công bền vững trong kinh doanh.

Đối tượng học viên

– Tổ chức/ doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ và có nhu cầu nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua loại bỏ lãng phí, rút ngắn thời gian sản xuất/ cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng sản phẩm

– Tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu cải tiến nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

– Tổ chức/ doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh do chi phí đầu vào tăng cao, giá bán giảm, cần tái cấu trúc hoạt động

Nội dung đào tạo

 1. Tổng quan 6 sigma và lean
 2. Giai đoạn “định nghĩa” của tiến trình cải tiến dmaic
 3. Giai đoạn “đo lường” của tiến trình cải tiến dmaic
 4. Giai đoạn “phân tích” của tiến trình cải tiến dmaic
 5. Giai đoạn “cải tiến” của tiến trình cải tiến dmaic
 6. Giai đoạn “kiểm soát” của tiến trình cải tiến dmaic
Nhận tư vấn

Nhận thức về ISO/TS 16949

Kế hoạch sản xuất
2 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Học viên sau khi hoàn tất khóa đào tạo này sẽ hiểu rõ hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009, cũng như khả năng ứng dụng các yêu cầu này trong hoạt động sản xuất theo yêu cầu của khách hàng như Ford Motor Co., GM, Daimler Chrysler, Mercedes Benz, BMW, Fiat
 • Xem xét các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009
 • Trang bị khả năng xác định các yêu cầu cần thực hiện để nâng cấp các hệ thống ISO 9001:2008, QS-9000 hoặc ISO/TS 16949:1994 thành hệ thống ISO/TS 16949:2009
 • Trang bị khả năng lên kế hoạch và quản lý việc thực hiện dự án ISO/TS 16949:2009
 • Trang bị khả năng xác định các quy trình cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng và trình tự, tương tác

Đối tượng học viên

– Khóa đào tạo này dành cho các anh chị có kinh nghiệm làm việc trong các hệ thống chất lượng trong lĩnh vực cơ khí ô tô (chẳng hạn như QS-9000, VDA 6.1) hoặc đã từng làm việc trong lĩnh vực sản xuất

– Khóa đào tạo này cũng thích hợp cho các anh chị quan tâm đến việc vận hành và/hoặc đánh giá theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009

Nội dung khóa học

 1. Các khái niệm, nguyên tắc về quản lý chất lượng
 2. Lịch sử phát triển tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009
 3. Phạm vi áp dụng và lợi ích của ISO/TS 16949:2009
 4. Mô hình của tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009 và các công cụ (tools) bắt buộc
 5. Mối liên hệ giữa ISO/TS 16949 và 5 Core tools
 6. Các khái niệm và thuật ngữ được sử dụng trong tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009
 7. Phân tích và diễn giải để hiểu rõ từng yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009
 8. Sơ lược về 5 Core tools (PPAP, APQP, FMEA, SPC, MSA
 9. Các bước xây dựng ISO/TS 16949:2009
 10. Thi cuối khóa và cấp chứng chỉ
Nhận tư vấn

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Kế hoạch kinh doanh
3 buổi

Giới thiệu khóa học

TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội. Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép.

Nội dung đào tạo

 1. Phương pháp TQM
 2. Kỹ thuật ứng dụng TQM
 3. Giới thiệu về các công cụ TQM
Nhận tư vấn

Bảo trì năng suất toàn diện (TPM)

Kế hoạch sản xuất
2 buổi

Mục tiêu khóa học

 • Giảm thời gian ngừng máy do sự cố và chuyển đổi sản phẩm
 • Giảm mất mát tốc độ (khi thiết bị không thể vận hành tại tốc độ tối ưu của nó)
 • Giảm thời gian chạy không tải và ngừng đột xuất vì hoạt động bất thường của những cảm biến, ùn tắc công việc
 • Giảm những khuyết tật của quá trình do hàng hủy hay hàng hỏng cần tái chế.
 • Giảm bớt lãng phí chạy thử

Nội dung đào tạo

 1. Giới thiệu cơ bản về TPM
 2. Các kỹ thuật ứng dụng TPM
Nhận tư vấn

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay