Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á - Khóa học Chương trình đào tạo dành cho quản lý giám sát (TWI) | Edu2Review

Khóa học Chương trình đào tạo dành cho quản lý giám sát (TWI)

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý & lãnh đạo

Thời lượng

4 buổi

Giới thiệu khóa học

TWI - chương trình đào tạo các Kỹ năng Quản lý Thiết yếu dành cho Quản lý, Giám sát đội nhóm. TWI được xem là tiền đề của chương trình sản xuất tinh gọn, lean manufacturing system hay Toyota production system. Các chương trình TWI hiện đang tiếp tục được phát triển sâu rộng trên thế giới tại nhiều doanh nghiệp trong hành trình cải tiến liên tục.

Nội dung khóa học

  1. Đôi nét giới thiệu về TƯI
  2. Hướng dẫn công việc
  3. Phương pháp làm việc
  4. Quan hệ trong công việc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá