Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á - Khóa học Kỹ năng gây ảnh hưởng đến người khác | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng gây ảnh hưởng đến người khác

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phát triển bản thân

Thời lượng

3 buổi

Mục tiêu đào tạo

  • Học viên hiểu được tầm quan trọng của việc gây ảnh hưởng đến người khác
  • Nắm bắt được các chiến thuật gây ảnh hưởng
  • Biết cách rèn luyện và nâng cao kỹ năng gây ảnh hưởng
  • Hiểu được khía cạnh đạo đức trong việc gây ảnh hưởng và thuyết phục

Đối tượng học viên

Cấp lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp

Nội dung đào tạo

  1. Vai trò thiết yếu tầm ảnh hưởng và quyền lự

  2. Các chiến thuật gây ảnh hưởng

  3. Nâng cao kỹ năng gây ảnh hưởng đến người khác

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá