Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á - Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giải quyết vấn đề

Thời lượng

3 buổi

Mục tiêu đào tạo

  • Cung cấp kiến thức và phương pháp để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
  • Giúp học viên phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
  • Đánh thức tiềm năng sáng tạo của học viên để có thể giải quyết vấn đề một cách sáng tạo
  • Thông qua giải quyết vấn đề hiệu quả, học viên sẽ biết tổ chức công việc một cách hiệu quả nhất

Đối tượng học viên

Đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp và các nhân viên mong muốn nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Nội dung đào tạo

  1. Các bước ra quyết định hiệu quả
  2. Giải quyết vấn đề một cách hiệu quả
  3. Tổ chức công việc hiệu quả thông qua giải quyết vấn đề

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá