Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á - Khóa học Kỹ năng hướng dẫn nhân viên làm việc hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng hướng dẫn nhân viên làm việc hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Đào tạo nhân viên

Thời lượng

3 buổi

Mục tiêu đào tạo

  • Hiểu được tầm quan trọng của việc hướng dẫn nhân viên trong công việc
  • Có được các kỹ năng để hướng dẫn nhân viên làm việc tích cực
  • Phát triển các kỹ năng dẫn dắt và cố vấn nhân viên
  • Biết tập trung những nội dung cần thiết trong hướng dẫn công việc
  • Biết cách giúp nhân viên không ngừng rèn luyện trong công việc

Đối tượng học viên

Đội ngũ quản lý cấp trung của các doanh nghiệp (các giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp) mong muốn nâng cao khả năng hướng dẫn kỹ năng làm việc cho nhân viên.

Nội dung đào tạo

  1. Khái niệm về hướng dẫn trong công việ

  2. Các nội dung cần hướng dẫn cho nhân viên trong công việc

  3. Chu kỳ hướng dẫn trong công việc

  4. Đối mặt với những nhân viên có vấn đ

  5. Xây dựng môi trường tạo ra cơ hội rèn luyện không ngừng trong công việc

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá