Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á - Khóa học Kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Quản lý nhóm

Thời lượng

3 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Nhân viên hiểu được vai trò quan trọng của làm việc đội - nhóm
 • Các thành viên biết cách gắn kết dựa trên các giá trị văn hóa của doanh nghiệp
 • Biết được các nền tảng có thể giúp đội - nhóm làm việc thành công
 • Các thành viên trong đội, nhóm ý thức được tầm quan trọng của mục tiêu chung
 • Nhân viên sẽ biết tập trung vào các hoạt động giúp đội - nhóm của mình thành công
 • Nhân viên biết cách hạn chế, kiểm soát và xử lý mâu thuẫn, xung đột

Đối tượng học viên

Khóa học được thiết kế dành cho cả cấp quản lý và nhân viên để giúp nâng cao tinh thần đồng đội, phối hợp nhịp nhàng trong làm việc đội nhóm.

Nội dung đào tạo

 1. Khái niệm và vai trò đội - nhóm

 2. Nền tảng của sự thành công trong đội - nhóm

 3. Hoạt động đội - nhóm hiệu quả

 4. Giải quyết vấn đề phát sinh và mâu thuẫ

 5. Tổ chức họp nhóm hiệu quả

 6. Liên lạc với đồng nghiệp qua điện thoại

 7. Giải quyết xung đột

Lợi ích khóa học