Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á - Khóa học Kỹ năng thuyết trình trước đám đông | Edu2Review

Khóa học Kỹ năng thuyết trình trước đám đông

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thuyết trình

Thời lượng

3 buổi

Mục tiêu đào tạo

 • Nhận biết các nhân tố giúp việc thuyết trình mang lại hiệu quả cao
 • Đưa ra lời giới thiệu ấn tượng cho buổi thuyết trình
 • Dùng nhiều cách khác nhau để đa dạng hóa bài thuyết trình
 • Liên kết các ý tưởng với nhau và hình thành cấu trúc của bài thuyết trình hiệu quả
 • Sử dụng đúng ngôn ngữ trong buổi thuyết trình
 • Biết cách thiết kế và sử dụng tốt phương tiện hỗ trợ nghe nhìn
 • Sử dụng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp rõ ràng và thuyết phục
 • Kết thúc buổi thuyết trình hiệu quả
 • Xử lý các câu hỏi hiệu quả

Đối tượng học viên

– Các quản lý cấp cao và cấp trung, các nhân viên cần thực hiện việc trình bày chuyên nghiệp hay phải điều hành các cuộc họp, hội thảo

– Các cá nhân muốn rèn luyện và nâng cao kỹ năng thuyết trình trước đám đông

Nội dung đào tạo

 1. Tầm quan trọng của buổi thuyết trình thành công
 2. Những đặc điểm giúp buổi thuyết trình thành công
 3. Các bước chuẩn bị cho thuyết trình
 4. Tiến hành thuyết trình
 5. Kiểm soát buổi thuyết trình

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá